Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 14 września 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje: patrz protokół
 3.Nowy europejski program na rzecz umiejętności (debata)
 4.Nordstream 2 (debata)
 5.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  5.1.Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy
  5.2.Gabon: represje wobec opozycji
  5.3.Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada
 6.Skład komisji: Patrz protokól
 7.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (ciąg dalszy debat)
  7.1.Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya
 8.Głosowanie
  8.1.Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (głosowanie)
  8.2.Kambodża, w szczególności sprawa Kema Sokhy (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (głosowanie)
  8.3.Gabon: represje wobec opozycji (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (głosowanie)
  8.4.Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (głosowanie)
  8.5.Mjanma, w szczególności sytuacja wspólnoty Rohingya (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (głosowanie)
  8.6.Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)
  8.7.Protokół do układu stowarzyszeniowego UE-Chile (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)
  8.8.Modernizacja filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)
  8.9.Przedłużenie Europejskiego programu statystycznego do roku 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.10.Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)
  8.11.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (głosowanie)
  8.12.Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (głosowanie)
  8.13.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (głosowanie)
  8.14.Przyszłość programu Erasmus+ (B8-0495/2017) (głosowanie)
  8.15.Nowy europejski program na rzecz umiejętności (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile dotycząca handlu produktami ekologicznymi (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Przyszłość programu Erasmus+ (B8-0495/2017)
  9.5.Nowy europejski program na rzecz umiejętności (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  12.1.Rozwiązanie UNRWA
  12.2.Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności