Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 14 september 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.En ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 4.Nordstream 2 (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha
  5.2.Gabon: förtryck av oppositionen
  5.3.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad
 6.Utskottens sammansättning: se protokollet
 7.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  7.1.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya
 8.Omröstning
  8.1.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (omröstning)
  8.2.Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha (RC-B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017, B8-0510/2017, B8-0511/2017) (omröstning)
  8.3.Gabon: förtryck av oppositionen (RC-B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017, B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017) (omröstning)
  8.4.Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (RC-B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017, B8-0523/2017) (omröstning)
  8.5.Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya (RC-B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017, B8-0531/2017) (omröstning)
  8.6.Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (omröstning)
  8.7.Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (omröstning)
  8.8.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile (A8-0267/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (omröstning)
  8.9.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 (A8-0158/2017 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.10.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande (A8-0120/2017 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  8.11.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (omröstning)
  8.12.Upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (omröstning)
  8.13.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (A8-0133/2017 - Sven Giegold) (omröstning)
  8.14.Framtiden för Erasmus+-programmet (B8-0495/2017) (omröstning)
  8.15.En ny kompetensagenda för Europa (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  9.2.Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)
  9.3.Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
  9.4.Framtiden för Erasmus+-programmet (B8-0495/2017)
  9.5.En ny kompetensagenda för Europa (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Större interpellationer (debatt)
  12.1.Avskaffande av UNRWA
  12.2.Bränder i EU denna sommar
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy