Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 2. oktober 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT (forhandling)
 15.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (kortfattet forelæggelse)
 16.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (kortfattet forelæggelse)
 17.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (kortfattet forelæggelse)
 18.EU's politiske forbindelser med ASEAN (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (361 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2104 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik