Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (συζήτηση)
 15.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (361 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2104 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου