Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 2. oktoober 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (arutelu)
 15.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (lühiettekanne)
 16.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (lühiettekanne)
 17.Küberkuritegevuse vastane võitlus (lühiettekanne)
 18.ELi poliitilised suhted ASEANiga (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (361 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2104 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika