Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 2 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 7.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) (debata)
 15.Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (krótka prezentacja)
 16.Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (krótka prezentacja)
 17.Zwalczanie cyberprzestępczości (krótka prezentacja)
 18.Stosunki polityczne UE z ASEAN (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (361 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2104 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności