Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 2. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) (rozprava)
 15.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (stručná prezentácia)
 16.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (stručná prezentácia)
 17.Boj proti počítačovej kriminalite (stručná prezentácia)
 18.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (361 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2104 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia