Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 2 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat (debatt)
 15.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (kortfattad redogörelse)
 16.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 17.Bekämpning av it-brottslighet (kortfattad redogörelse)
 18.EU:s politiska förbindelser med Asean (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (361 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2104 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy