Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

Invändning mot en genomförandeåtgärd: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)
MPphoto
 

  Jytte Guteland, författare. – Herr talman! Jag ska prata svenska för det är ett sådant ämne som jag känner så starkt för. Hormonstörande ämnen förekommer bland annat i barns leksaker, i matförpackningar, i kläder, i olika sorters plaster, men också i bekämpningsmedel som vi kan få i oss genom livsmedel.

De här kemikalierna kan leda till flera typer av ohälsa, bland annat problem med att få barn, cancer och risk för diabetes. Små barn och foster är extra utsatta och känsliga för dessa kemikalier och effekterna visar sig senare i livet. Ändå saknas i dagsläget ett ordentligt regelverk i EU som ger ett heltäckande och fullgott skydd mot hormonstörande ämnen.

Kommissionen fick för mer än sju år sedan i uppdrag att ta fram vetenskapliga kriterier för att identifiera vilka kemikalier som är hormonstörande. Kommissionen har, jag är ledsen att säga, hanterat det här mycket dåligt. Efter flera års försening och efter att ha dömts i EU-domstolen för underlåtande att agera har man nu presenterat ett förslag.

Frågan vi måste ställa oss är: Lever det här förslaget upp till det som det är till för, att skydda miljö och folkhälsa? Tyvärr är svaret nej. Vi har givit kommissionen i uppdrag att identifiera vilka kemikalier som är hormonstörande – inget mer än detta. Det kommissionen nu föreslår är varken förenligt med EU-rätten eller ger tillräckligt skydd för människors hälsa och miljön mot hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel.

Det handlar om den grundläggande principen om rättsstaten här. Kommissionen har inte rätt att bryta mot EU-rätten med det här förslaget. Det är en överträdelse av kommissionens mandat. Men kommissionens förslag om ett undantag för bekämpningsmedel är framtagna just för att attackera skadedjurs hormonsystem. De är alltså till designen hormonstörarande. Ändå tycker inte kommissionen att bekämpningsmedlen ska klassas som hormonstörande ämnen, även om de har inverkan också på andra djur än målgruppen. Vi pratar exempelvis här om bin, fjärilar, humlor, kräftor och krabbor, som alla har hormonsystem som kan påverkas av de här bekämpningsmedlen. Det är inte vetenskapligt försvarbart.

Idag handlar det om bekämpningsmedel, men kommissionen uppger att de föreslagna kriterierna i framtiden ska kunna användas också inom andra områden. Därför är det ännu viktigare att de här kriterierna är bra. Vi kräver att kommissionen gör rätt. Ta bort det här regelvidriga undantaget och kom tillbaka med ett nytt förslag utan dröjsmål. Barn och bin går före enskilda intressenters ekonomiska intressen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy