Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0271/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2017

Συζήτηση :

PV 02/10/2017 - 15
CRE 02/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.4
CRE 03/10/2017 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0364

Συζητήσεις
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.3. Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko dokumentowi nie dlatego, że jestem przeciwna wyrównaniu płac za taką samą pracę czy przeciwko poprawie statusu materialnego kobiet albo podniesieniu świadczeń emerytalno-rentowych, które można osiągnąć, niekoniecznie realizując cele barcelońskie. Głosowałam przeciw, gdyż prezentowane zapisy i tendencje w rzeczywistości skierowane są przeciwko kobiecości i kobietom, redukując ich rolę do jednego z elementów napędzającego machinę ekonomiczną i PKB. Propozycje, poza osłabieniem więzi rodzinnych, dyskredytacją macierzyństwa uprzedmiatawiają kobiety. Ponadto istnieje wiele innych kontrowersyjnych zapisów, chociażby określenie zdrowia reprodukcyjnego zamiast szanującego godność określenia prokreacji. Najlepszą opiekę nad dzieckiem sprawuje kochająca matka i nikt i nic jej nie zastąpi. Pamiętam dokładnie z czasów komunizmu, kiedy nie zważając na różnice psychofizyczne mężczyzn i kobiet oraz ich szczególne powołanie, namawiano Polki do wsiadania na traktory.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Dzisiaj w Polsce obchodzimy rocznicę tak zwanego czarnego protestu, czyli protestu kobiet przeciwko propozycjom rządowym, które godziły w ich autonomię i samodzielność. Z tego powodu także i dzisiaj będzie protest rocznicowy. Korzystając z okazji, przesyłam wszystkim organizatorkom słowa solidarności z ich ideami i dążeniami, ale wracając do dokumentu, o którym rozmawiamy, prezentuje on wiele aspektów nierówności. Chciałbym ze względu na brak czasu wskazać na jeden, moim zdaniem, bardzo kluczowy, a mianowicie w wielu krajach, także w Polsce, obowiązuje różnica wieku przechodzenia na emeryturę. To jest rzecz, która absolutnie dyskryminuje kobiety, powoduje, że otrzymają mniejsze świadczenia emerytalne na emeryturze, a jest fałszywie prezentowana jako przywilej. To jest skandal.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señora presidenta, celebro que este informe aborde cuestiones clave para el feminismo, como la economía de los cuidados y la educación sexual. Lamento que no se concrete en sanciones decididas contra la cultura de la violación, que se expande peligrosamente a través de los medios de comunicación y que tiene relación con la cosificación de los cuerpos de las mujeres y, por tanto, con la mercantilización de la vida.

La economía de los cuidados, no es una frase decorativa: trata de una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades, donde no solo el beneficio cuente.

Hoy en día, desgraciadamente, hasta nuestros vientres se convierten en mercancía. Por eso, la solidaridad entre nosotras, mujeres del mundo, es más necesaria que nunca; también con nuestras hermanas musulmanas, a las que, por desgracia, este informe ha dejado olvidadas, a pesar de que viven con nosotras, puerta con puerta, en Europa y que merecen todo el respeto y el reconocimiento del mundo.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, dovolte mi zdůvodnit, proč jsem nehlasovala pro tuto zprávu, přestože dlouhodobě se zasazuji o odstranění diskriminace žen a za ocenění žen jako matek a jejich rodičovské péče. Jsem přesvědčena o tom, že ekonomické postavení žen podpoříme tím, když uznáme hodnotu mateřství a jejich rodičovské péče, když umožníme volbu mezi rodičovskou a profesní kariérou. Tato zpráva ale bohužel nejde tímto směrem. Bohužel jde za hranu toho, co je možné diktovat členským státům a firmám. Například v tom, že navrhuje opatření pro firmy, kterým by se závazně muselo sledovat rozdíly v platech. Rovněž jsem nemohla souhlasit s požadavkem na zavedení životopisů bez uvedení pohlaví nebo např. s tím, aby všechny ekonomické modely a daňové politiky zohledňovaly genderové hledisko. Tato zpráva je stereotypní i v tom, že i do ekonomického posílení žen zavádí sexuální a reprodukční zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony! Én egyetértettem ennek a jelentésnek az alapvetésével, ami végighúzódik rajta, mégpedig hogy sajnálatos, hogy mind a mai napig a nőket tekintjük majdnem hogy a kizárólagos felelősének mindannak, ami a családban, a családi otthonban, a háztartásban történik.

Valamiféle hamis biológia különbségre hivatkozva azt mondjuk, hogy a nők képesek, alkalmasak és kötelesek kizárólagosan a gyermekek gondozására, nevelésére, az idős hozzátartozók gondozására, a betegápolásra, az esetleges fogyatékos családtagnak az ápolására, és ez elviselhetetlen és folyamatos fizikai, lelki és lelkiismereti terheket okoz a nőknek.

Alapvető lenne ennek a szemléletnek a megváltoztatása, abban ugyan egyetértek, hogy nem kötelezheti az Unió a tagállamokat, de oktatásban, médiában és EU-s ajánlásokban jó lenne valahogy odahatni, hogy társként, férfi és nő, valamint a társadalom együtt vállalja fel ezeket a fontos feladatokat.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! W sprawozdaniu o wzmocnieniu pozycji gospodarczej kobiet wbrew deklarowanym intencjom znalazły się narzędzia społecznej degradacji kobiet. Uzależnianie pozycji gospodarczej kobiet od tzw. prawa do aborcji – jakkolwiek by nie było nazywane jako prawa reprodukcyjne czy seksualne – przyjmuje za rzecz naturalną nakłanianie kobiet przez pracodawców do wyboru między macierzyństwem a pracą zawodową. Oczywiście takie podejście wpisuje się w kulturową presję na kobiety, żeby rezygnując – częściowo albo wręcz całkowicie – z macierzyństwa, konkurowały z mężczyznami. Traktowanie macierzyństwa i roli kobiet w rodzinie jako obojętnych albo zbędnych społecznie prywatnych opcji jest najwyższą krzywdą, którą liberalny konsumpcjonizm wyrządza kobietom, dzieciom, rodzinom i całemu społeczeństwu.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Madam President, timing is everything. I wanted to make a very brief comment on this report. I think in this House we talk a great deal about the invisibility of women on boards or in politics and how we want to empower young women as they go through the education process to become more visible, but I think very often we forget that there are a great deal of women in very invisible positions in low—paid work. I think we do not spend enough time talking about their empowerment and looking after their rights because they are invisible to many of us. So I think there is a challenge to women, when we are addressing this issue, to talk about all women across all sectors and not just the more visible parts of our society and our economy. That is why I think this is an important report. I supported it, but I think we need to widen the debate and be more inclusive.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señora presidenta, quería expresar, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, mi satisfacción por algunos elementos de este informe, como el hecho de reconocer que las barreras estructurales que frenan el empoderamiento económico de las mujeres tienen su origen en múltiples formas de desigualdad y discriminación.

Para superar estas barreras, las respuestas tienen que ser integrales. Es necesario combatir la segregación en el mercado laboral, pero también en la educación, la formación y las tareas de cuidados. Debemos reducir la precariedad de las trabajadoras en los llamados sectores feminizados, como el trabajo doméstico y de cuidados. Y necesitamos, asimismo, escuelas infantiles y servicios de asistencia para personas dependientes, que sean públicas, accesibles, suficientes y de calidad.

Debemos luchar contra la discriminación directa e indirecta que existe en el mercado laboral, garantizar que haya igual retribución para un mismo trabajo, combatir las formas atípicas y precarias de los contratos laborales, que afectan sobre todo a las mujeres, y garantizar una redistribución de los cuidados con, por ejemplo, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Fru formand! Jeg kommer fra et land, hvor vores statsoverhoved, Hendes Majestæt Dronningen, er en kvinde, hvor formanden for parlamentet, Folketinget, den absolut højeste civile position, man kan opnå, er en kvinde, min tidligere partiformand Pia Kjærsgaard, hvor det absolutte flertal af partier i Folketinget har eller har haft kvindelige formænd, og hvor man derfor i hele det politiske spil kan se, at det ikke er kvoter og reguleringer og politiske beslutninger, der gør, at kvinder vinder frem, men deres egenskaber, deres evner, deres gåpåmod, deres arbejde. Det er dét, vi skal fremme. Ikke et særligt pussenusse-system, hvor vi laver kvoter ud fra særlige politiske bestemmelser. Slet ikke når vi kan se, hvordan det eksempelvis i Norge, hvor man for 10 år siden lavede et sådant system, er slået fejl. Det har ikke dér ført til topposter i erhvervslivet, men det kan vi til gengæld i Danmark se, at det har inden for det politiske uden kvoter. Derfor er det vejen at gå. Frivillighedens vej og respekten for den enkelte. Ikke kvoter.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I supported this report, which promotes the crucial protection of women’s rights in the private and public sectors. Economic empowerment of women is not only important in a human rights context, but also for the EU’s prosperity at large and for its fair and economic growth.

When discriminatory practices have a negative impact on women due to their gender, they are hindered from reaching their full potential and from engaging with society in a meaningful way. Important tools for empowering women in the workplace include ensuring the work-life balance, wage mapping, gender quotas, gender equality plans, equal pay for equal work of equal value, collective agreements and social partners.

Eurostat findings show that the proportions of working women compared to working men in the EU in full—time work amounts to a full-time employment rate gap of 25.5%. Irish society has much to thank the EU for in terms of gender equality legislation, but there are still many improvements to be made in Ireland and across the EU.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážená pani predsedajúca, v tomto parlamente som tri a pol roka a za tú dobu sa snažím častokrát poukazovať na to, že EÚ sa potrebuje prinavrátiť ku rešpektovaniu judeo-kresťanských hodnôt a k pochopeniu o Bohu a prirodzených úlohách a rolách mužov a žien v živote. Na jednej strane je schválenie tejto správy pre mňa Pyrrhovo víťazstvo, prešli obidva moje pozmeňujúce návrhy a som presvedčený, že si musíme začať poriadne vážiť neplatenú prácu mužov a žien, ktorí sa starajú o starších príbuzných alebo postihnutých v rodine a ich obeta zostáva nepovšimnutá. Na druhej strane, napriek tomu, že tieto návrhy môžu pomôcť veľa ľuďom a prešli, som veľmi nespokojný s touto správou, lebo je tá z najhorších, aké sme tu kedy za posledné obdobie mali. Znovu presadzujú a prinášajú LGBTI agendu, tlačia nás do schvaľovaní kvót pre firmy, ktoré sú kótované na burze, aby tam bolo viacej žien, alebo jednoducho presadzujú veci, ako je napríklad Istanbulský dohovor, s ktorým mnohé štáty nesúhlasia. Takže som musel hlasovať proti.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Niepokojące są dla nas informacje, iż w ostatnich latach w zasadzie nie udało się osiągnąć postępu w kwestii dyskryminacji kobiet. Powinniśmy postawić sobie pytanie, czy instrumenty, które wykorzystujemy, są rzeczywiście efektywne, jeżeli nadal wynagrodzenia kobiet są średnio o 16% niższe w porównaniu do tych, które dostają mężczyźni, a emerytury i renty otrzymywane przez kobiety średnio o 40% niższe w porównaniu do tych, które dostają mężczyźni. Silna dyskryminacja w okresie aktywności zawodowej prowadzi do realnej głębokiej pauperyzacji kobiet na starość.

Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że zachodząca właśnie rewolucja cyfrowa może być szansą na wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet. Konieczne jest jednak podjęcie działań zachęcających kobiety nie tylko do zdobywania formalnego wykształcenia w tym obszarze, ale przede wszystkim do przekwalifikowywania się i podnoszenia swoich umiejętności. Powinniśmy też wypracować instrumenty ukierunkowane na wspieranie kobiet chcących założyć przedsiębiorstwa w obszarze cyfrowej gospodarki. Stoimy przed wyjątkową szansą wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet. Dlatego też poparłam sprawozdanie w głosowaniu końcowym, szczególnie jednocząc się z Polkami walczącymi dzisiaj na polskich ulicach o swoje prawa podstawowe.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου