Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10. Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor, adresată Comisiei de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (O–000064/2017 – B8–0328/2017) (2017/2663(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Autorė. – Besivystančiose šalyse viena iš trijų mergaičių ištekinama dar nesulaukus 18 metų, o viena iš devynių – net 15 nesulaukus. Nuo vaikų santuokų kenčia ir berniukai, ir mergaitės, bet mergaitėms, kurios sudaro 82 proc. susituokusių vaikų, kyla didžiausia rizika. Ir ši problema aktuali ne tik trečiosiose šalyse, bet ir Europoje.

Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ES skatina vaiko teisių apsaugą, tačiau vaikų ankstyvos ir priverstinės santuokos yra šių teisių pažeidimas. Vienas iš Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų yra panaikinti visą žalingą praktiką, įskaitant vaikų ankstyvas ir priverstines santuokas. Be to, vaikų ankstyvų ir priverstinių santuokų panaikinimas kaip vienas iš veiklos ES prioritetų yra įtrauktas į bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius (2016–2020 m.)“, į 2015–2019 m. ES veiksmų planą žmogaus teisių srityje ir į lyčių lygybės veiksmų planą, kuriame pabrėžiamas poreikis užtikrinti, kad moterys ir mergaitės galėtų visapusiškai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

ES neseniai nusprendė pasirašyti Stambulo konvenciją, kurioje priverstinė santuoka laikoma smurto prieš moteris forma ir kurioje raginama joje nurodytas priemones taip pat taikyti berniukams ir vyrams, kadangi jie irgi gali tapti priverstinės santuokos aukomis. Konvencijoje reikalaujama vaiko privertimo tuoktis veiką ir vaiko išviliojimą į kitą šalį siekiant priversti jį susituokti laikyti nusikaltimu. Ankstyvos ir priverstinės santuokos labai kenkia bendram mergaičių ir moterų teisių įgyvendinimui ir galimybei jomis naudotis, taip pat mergaičių sveikatai, įskaitant didelę nėštumo komplikacijų, neretai besibaigiančių mirtimi, ir ŽIV infekcijų riziką. Dėl per ankstyvų santuokų mergaitėms kyla pavojus tapti seksualinės prievartos, smurto šeimoje ir netgi nužudymo dėl garbės aukomis.

Turime įvertinti ir tai, kad labai skiriasi oficialiai užregistruotų atvejų ir galimų aukų, prašančių pagalbos, skaičius, o tai parodo, kad daug vaikų santuokų gali būti sudaromos nepastebėjus valdžios atsakingoms institucijoms. Todėl labai svarbu, kad socialiniams darbuotojams, mokytojams ir kitiems darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su galimomis aukomis, būtų suteiktas specialus mokymas ir parengti vadovai, kuriuose būtų paaiškinta, kaip nustatyti aukas ir pradėti pagalbos jiems procedūras.

Taip pat noriu priminti, kad Parlamentas smerkia nėštumo nutraukimą remiančių organizacijų nefinansavimo taisyklės atnaujinimą ir taikymo srities išplėtimą ir jos poveikį pasaulinei moterų ir mergaičių sveikatos priežiūrai ir jų teisėms. Ir čia noriu dar kartą paraginti ES ir valstybes nares užpildyti jau atvertą finansavimo spragą seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje, panaudojant nacionalines ir ES vystymuisi skirtas lėšas.

Taigi klausimai gerbiamai Komisarei: kaip Komisija įvertina projektų ir kampanijų, skirtų kovoti su vaikų santuokomis, poveikį ir tai, kiek finansavimo skiriama šiam tikslui vykdant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus? Ar Komisija atsižvelgia į vaikų santuokų rodiklius savo bendradarbiavimo susitarimuose ir ar nustato konkrečius lyginamuosius standartus, kad šitas reiškinys būtų panaikintas? Kokių veiksmų imamasi siekiant užtikrinti visų vaikų Europos Sąjungos valstybėse narėse teisių ir sveikatos, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, apsaugą vaikų santuokų atvejais ir siekiant taikyti suvienodintus teisinius standartus, be kita ko atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga ketina ratifikuoti Stambulo konvenciją? Ir pagaliau, kaip Komisija ir valstybės narės sprendžia vaikų santuokos problemą, ypač, kai tai susiję su nepilnamečiais pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais? Ačiū ir laukiam atsakymo iš gerbiamos Komisarės.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, the Commission’s position is absolutely clear. We cannot accept or tolerate any kind of violence, including forced marriage. But it is a complex problem which cannot be solved at one stroke.

As for question 1, we are participating in comprehensive programmes to put an end to harmful practices such as child marriage. Their impact can only be measured in the long term over generations. For example, in 2016 the EU contributed EUR 6 million to the UNICEF United Nations Population Fund Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage. This programme works at local, national and regional level and targets the communities of 12 countries. The objective is to improve access to services, strengthen enforcement mechanisms, increase girls’ empowerment and challenge social norms, so that girls can fully enjoy their childhood and grow up to control their own destiny. In 2019, when this programme comes to an end, we shall evaluate its quantitative impact using the quantitative indicators. The same applies to other ongoing projects to address child marriage which we are supporting in Tanzania, Niger, Mali, Malawi, Lesotho and Sudan. Beyond this targeted support, the EU also contributes to programmes dedicated to social protection, access to education, violence against children, and access to justice and health, including sexual and reproductive health and rights. They also contribute to a reduction in child marriage.

As for question 2, accession to the Istanbul Convention is a priority for the Commission. The criminalisation of forced marriage based on the definition of the Istanbul Convention will remain a matter of Member State competence. However, many victims of forced marriage, especially underaged, may fall victim to other serious forms of gender-based crime, such as rape. This offence is criminalised in all EU Member States. The Victims’ Rights Directive provides for targeted and integrated support for victims with specific needs, such as victims of sexual violence, victims of gender—based violence and victims of violence in close relationships, including trauma support and counselling or shelter for victims in need of a safe place. The EU’s accession to the Istanbul Convention would further strengthen the Union’s framework on protection of and support to victims of forced marriage and other crimes covered by the Convention. For instance, the Istanbul Convention will require the EU to ensure that resident status is granted to victims of gender-based violence, which could be independent from that of the spouse, and that victims may obtain the suspension of expulsion. The Convention requires that gender-based violence against women be recognised as a form of persecution under the Geneva Convention and that the obligation of non—refoulement is applied to women victims in need of protection where they might be subject to torture or inhuman treatment or punishment.

As regards sexual and reproductive health, the Istanbul Convention provides for a prohibition of forced abortion and sterilisation, for instance, abortion without full and informed consent. It does, however, not contain provisions regarding rights to safe abortion or as to whether abortion in unsafe conditions constitutes violence against women. On 25 November 2016 the Commission launched a year of focused actions to combat violence against women. The focused actions, which involve local, national and EU-level initiatives, aim to mobilise, connect and support all relevant stakeholders in combating the problem and to ensure the dissemination of good practices across the EU.

Let me now answer question 3. Married minors are also considered vulnerable under the EU asylum acquis and therefore benefit from special rights and procedural guarantees. It will often be the case that the law or practice of the responsible Member State does not recognise an adult spouse as being responsible for a minor spouse. Therefore, if the minor spouse travels only with the adult spouse and is not accompanied by her parents or tutor, the married minor would often be considered unaccompanied and thus in need of special guarantees. Moreover, non—consensual child marriages are prohibited by international law. The authorities of the Member State of arrival have an obligation to verify if the minor has consented to the marriage. If this is not the case, the child must be offered protection. This issue is to be distinguished from the separate matter of whether the legal effects of the marriage undertaken in the country of origin or prior to arrival in the EU can or cannot be recognised according to the national law of the Member State responsible.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the PPE Group. – Mr President, today we give a voice to the 750 million girls forced to marry around the world. Let’s say together: enough is enough! Child marriage is child abuse. Girls are exposed to rape, domestic and even honour violence. It can be devastating for their health, with serious risks concerning pregnancy and infections.

Child marriage is a crime recognised under the Istanbul Convention on Violence against Women. Once again, I call on all Member States to ratify and enforce the Convention, to combat impunity and protect girls. Many girls seeking asylum arrive in Europe married – in Sweden alone there are132. Authorities must consider the best interests of the child. A child is first of all a child, and we cannot have parallel communities in Europe where child marriage is tolerated. There is no tradition and no culture that can justify child abuse.

Girls forced to marry are forced out of school. Desperate parents give away daughters to older men to save them from poverty. But on the contrary, early marriage condemns girls to poverty and discrimination. Education is the best chance for girls to be empowered. No child should be deprived of their childhood.

Civil society plays a key role. The Girls not Brides global partnership, UNICEF, ombudsmen and many others in civil society deserve more support. President Trump’s global gag rules will affect projects for thousands and of girls who are victims of child marriage. Europe should step in and provide resources.

I call on the High Representative on the Commission to do more in all EU external action to eliminate child marriage by helping countries to adopt and to enforce legislation. We need to combat stereotypes, change mentalities, work with family and community leaders and break the vicious circle of submission and violence.

Mr President, in conclusion, as author of the European People’s Party Group resolution and co-Chair of the Intergroup on Children’s Rights, I call for your support. This Parliament should join forces and send a clear message – we are committed to a zero-tolerance policy on child marriage. It is time to act.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, hemos utilizado en muchas ocasiones esta Cámara, este Parlamento Europeo, para debatir y para poner encima de la mesa todas las cuestiones referidas a la igualdad de género, a los derechos de las mujeres y también a los derechos de los niños y las niñas. Por eso, creo que traer hoy aquí este debate es algo importante y esencial.

Tengo una sobrina de ocho años: juega, va al colegio, es una niña feliz, independiente y es una niña que está viviendo la edad que le corresponde. Y no debería decir esto, pero es una niña afortunada por nacer donde ha nacido, porque ha nacido en un país, en el seno de una familia donde la igualdad de género es una cuestión esencial.

No podemos permitir desde este lado de la historia que haya niñas que no tienen esa oportunidad de disfrutar de su niñez porque se ven obligadas a casarse, a contraer estos matrimonios de los que hoy estamos hablando. Hay datos que nos ponen encima de la mesa como una cruda realidad: en los países en desarrollo, una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve antes de cumplir los quince años.

La política de cooperación y desarrollo de la Unión Europea relativa a estos países en desarrollo tiene que tener la perspectiva de género dentro de su esencia y ser capaz de posibilitar que las niñas que han nacido en otros países tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que las niñas europeas.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! „Sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut den Bund der Ehe zu schließen?“ Diese Frage steht am Anfang jeder christlichen Trauung in Europa. Es ist eine wichtige Frage: aus freiem Entschluss? Leider ist das weltweit keine Selbstverständlichkeit. 700 Millionen Frauen weltweit sind zwangsverheiratet, mehr als 250 Millionen von ihnen waren zum Zeitpunkt der sogenannten Eheschließung unter 15 Jahre alt. Jährlich werden weltweit 15 Millionen Mädchen verheiratet, bevor sie volljährig sind – das entspricht einer Kinderehe alle zwei Sekunden. Und das ist keine kulturelle Besonderheit, das ist kein Kavaliersdelikt. Nein, wer Kinder zwangsverheiratet, missbraucht sie. Wer Kinder missbraucht, begeht ein Verbrechen.

Europa ist entschlossen, Kinderehen weltweit zu bekämpfen – so steht es geschrieben. Weit unklarer wird es, wenn wir auf die nationale Ebene gehen. Zwar haben die meisten Mitgliedstaaten Kinderehen inzwischen untersagt, aber kaum einer geht effektiv gegen im Ausland bereits geschlossene Ehen vor. Diese haben mit der aktuellen Flüchtlingskrise deutlich zugenommen. Mein leidenschaftlicher Appell lautet: Null Toleranz gegen Kinderehen, auch dann, wenn sie im Ausland geschlossen wurden! Das Wohl der Mädchen muss unser Ziel sein, ihrer Zukunft muss all unsere Hilfe gelten. Da, wo wir sie den Händen ihrer Ehepeiniger entreißen, müssen wir sie sanft in behutsamen Händen auffangen. Das – und nur das – sollte heute unser gemeinsames Ziel sein: Nein zur Kinderehe! Es sind Mädchen, keine Bräute.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, comisaria Jourová, el matrimonio infantil es un problema global que se produce en diferentes países, culturas, religiones y etnias. Niega a las niñas su derecho a la salud, a la educación, a vivir con seguridad y a elegir con quién casarse y, si es el caso, cuándo y cómo.

Sin independencia económica, las niñas abandonan la educación y quedan atrapadas, junto a sus familias y comunidades, en un ciclo de pobreza. En más de 20 países en todo el mundo, es más probable que una niña cruce el umbral del dormitorio conyugal que el de su clase de secundaria.

Para combatir el fenómeno de las niñas-novias necesitamos un enfoque holístico y comprensivo, que se ajuste a los contextos locales y las particularidades de cada comunidad. Necesitamos verdadera coordinación de varios sectores, incluyendo educación, sanidad, justicia y desarrollo económico.

Terminar con el matrimonio infantil requiere destinar a los países más afectados inversiones significativas y bien orientadas, tanto de donantes internacionales como de los gobiernos.

También debemos cortar la ayuda al desarrollo a aquellos países que rehúsan limitar la edad mínima de matrimonio a los 18 años. Aunque no conviene olvidar lo que ocurre en Europa por la falta de armonización legal: en España, en mi país, la edad mínima para casarse todavía son los 16 años.

Pero lo más importante es dar poder a las niñas. Debemos trabajar directamente con ellas para que puedan adquirir habilidades y conocimiento, para que vean las posibilidades que tienen de elegir con casos reales, para que comprendan y ejerciten sus derechos y creen sus auténticas redes de apoyo.

Estas reformas serían sencillas y eficaces y demostrarían que la Unión Europea no solo habla de valores, sino que los refuerza, de verdad, en todo el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, εξελίσσεται μπροστά μας ένα σύγχρονο δουλοπάζαρο. Τα θύματα όμως δεν φορούν σκισμένα και βρώμικα ρούχα, αλλά νυφικά και κοστούμια. Τι μας λέει η μελέτη; Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι 150 εκατομμύρια παιδιά-νύφες θα έχουν παντρευτεί πριν γίνουν 18 ετών. Για αυτό απαιτούμε αμέσως την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που καταδικάζει τους αναγκαστικούς γάμους. Kαι καλώ την Επιτροπή, πρώτον, να ρυθμίσει πανευρωπαϊκά την ποινικοποίηση του εξαναγκασμού παιδιών σε γάμο καθώς και της σκόπιμης μεταφοράς τους σε άλλη χώρα για τον γάμο αυτό. Δεύτερον, να φροντίζει ώστε κάθε ασυνόδευτο προσφυγόπουλο να έχει νομικό εκπρόσωπο, που θα εγγυάται τον σεβασμό του και τα δικαιώματά του.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Barn- och tvångsäktenskap är ett övergrepp och ett symptom på sjuka normer som existerar i våra samhällen. Det kan inte accepteras. Barn har en okränkbar rätt att få vara just barn. Flickor och pojkar världen över måste få utvecklas i sin egen takt till trygga och starka individer. Bara så säkrar vi en hållbar utveckling och livsutrymme för alla.

Det är nedslående att titta på siffrorna: 37 000 minderåriga flickor blir bortgifta varje dag. Det blir 14 miljoner barn- och tvångsäktenskap varje år. Om vi ska klara de enorma utmaningar som världen står inför så måste vi stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor måste ges ekonomiskt självbestämmande och rätten till den egna kroppen. För varje förhindrat barnäktenskap så minskar risken att barn dör i barnsäng och att svåra förlossningar leder till sjukdomar och spädbarnsdöd.

Det är EU:s skyldighet att på alla fronter bekämpa fenomenet med barn- och tvångsäktenskap. Medlemsstaterna måste se till att myndigheterna har kunskap nog att känna igen fenomenet och resurser och lagstöd att hantera situationen. Budskapet är klart: Vi accepterar inte barn- och tvångsäktenskap.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, gentile Commissaria, grazie anche al supporto di diverse associazioni presenti sul territorio, abbiamo sollevato in commissione FEMM la problematica dei matrimoni precoci all'interno dell'Unione europea, proponendo la presentazione di un'interrogazione con richiesta di risposta orale con relativa risoluzione.

Ecco, perché questa urgenza? Perché ogni anno milioni di bambine affrontano viaggi dagli Stati membri verso le terre d'origine dei loro genitori per contrarre un matrimonio non voluto e non sognato, accordato dagli stessi genitori con uomini adulti.

Milioni di bambine che ogni anno vedono svanire il loro sogno di vivere libere e di realizzarsi professionalmente. Proprio il mese scorso un'inchiesta giornalistica italiana, denunciava la sparizione annuale di migliaia di ragazzine tra i tredici e i diciassette anni di età, fatte partire per il Bangladesh, il Pakistan e altri paesi, per sposare un lontano parente molto più grande di loro.

Ma queste ragazzine sono nate e cresciute in Europa, hanno frequentato le scuole e la cultura europea, sono a tutti gli effetti europee. Mancano purtroppo dei dati certi ed è per questo motivo che oggi chiediamo con forza alla Commissione di prendere coscienza della gravità del problema, invitando allo stesso tempo gli Stati membri a monitorare sulle situazioni a rischio presenti al loro interno e inasprire le pene contro questi veri e propri stupri perpetrati sulle minorenni.

 
  
  

IN THE CHAIR: PAVEL TELIČKA
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski , au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Madame le Commissaire, les enfants sont notre avenir et, à ce titre, doivent être protégés. Le mariage des enfants est une violation de leurs droits.

La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant énonce à son article 3 que «dans toutes les décisions que prend une autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Marier un enfant va donc clairement à l’encontre de son intérêt supérieur, qui est de se construire et de bénéficier, dans la mesure du possible, de la protection d’un cadre familial jusqu’à sa majorité.

À la violation de ce droit élémentaire, à la vie future gâchée de ces enfants, viennent s’ajouter environ 70 000 décès par an dus à la grossesse ou à l’accouchement et un taux de mortalité faramineux des enfants de ces enfants.

Il est primordial de rappeler que le mariage des enfants fonctionne comme une norme sociale et ancestrale dans ces pays, souvent en voie de développement.

Mais que faire après ce constat? Comme vous le précisez dans votre texte, c’est une bonne chose de lutter contre ce phénomène en collaboration avec les pays tiers, sous réserve que l’on ne dépasse pas le cadre de la coopération et que l’on ne verse pas dans l’interventionnisme.

Vous admettez qu’avec la crise migratoire, le nombre d’enfants déjà mariés en Europe augmente, et pourtant vous persistez dans votre folle politique d’immigration et d’accueil.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι γάμοι ανηλίκων, ειδικά δε παιδιών σε προεφηβική ηλικία ή στην έναρξη της εφηβείας, είναι για τα δεδομένα του δυτικού πολιτισμού απορριπτέοι και καταδικαστέοι. Ο δε εξαναγκασμός σε γάμο είναι απεχθής σε οποιαδήποτε ηλικία, πόσω μάλλον όταν αφορά ανηλίκους. Ευτυχώς, εξ όσων γνωρίζω, το νομικό πλαίσιο σε όλες τις χώρες της Ένωσης είναι σε μεγάλο βαθμό επαρκές, ενώ και οι κοινωνίες μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, δεν αποδέχονται τέτοιου είδους πρακτικές.

Δυστυχώς, όμως, με τη δραματική αύξηση της λαθρομετανάστευσης και την εισροή στην Ευρώπη πληθυσμιακών ομάδων από χώρες με τελείως διαφορετικό πολιτισμό και ήθη, το φαινόμενο αυτό τείνει να λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί όπου υπάρχουν κενά και οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές για τους παραβάτες. Όμως πραγματική λύση θα υπάρξει μόνο αν καταστήσουμε σαφές σε όσους έρχονται νόμιμα στην Ευρώπη με σκοπό να εγκατασταθούν σε όσες χώρες επιθυμούν να τους δεχτούν πως, ασχέτως με τις παραδόσεις και τα «έθιμα» που έχουν στις χώρες προέλευσής τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αξίες και τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλιώς δεν μπορούν να παραμείνουν στην ήπειρό μας.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Panie Przewodniczący! Mówimy dzisiaj tutaj o małżeństwach dzieci, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o małżeństwach z dziećmi: dorosłych mężczyzn, czasami dojrzałych mężczyzn z dziewczętami poniżej 15 roku życia. W europejskich kodeksach karnych współżycie dorosłej osoby z dzieckiem poniżej 15 roku życia klasyfikowane jest jako pedofilia. Zważywszy na fakt, że w krajach, gdzie występują, małżeństwa te są społecznie akceptowane, bo taki jest zwyczaj, tradycja, oraz na fakt, że występują one także w Europie, mamy do czynienia z potężnym konfliktem prawnym i kulturowym, a ofiarami braku reakcji i decyzji w tej sprawie są dziewczynki i młode kobiety.

Naprzeciw tym problemom wychodzi konwencja stambulska, która jasno przesądza, że przymusowe małżeństwa i małżeństwa z dziećmi są formą przemocy, i wymaga od sygnatariuszy konwencji, ażeby uznać zmuszanie dzieci do małżeństwa za czyn przestępczy. Konwencja stanowi też, że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią. W przypadku konfliktu tych wartości zwyczaje, które oparte są na idei niższości kobiet i które usprawiedliwiają przemoc, powinny być wykorzenione. Tak stanowi art. 12 konwencji i dziś, gdy mówimy o małżeństwach z dziećmi, warto przypomnieć to przesłanie konwencji, gdyż na tej sali są posłowie, którzy sprzeciwiają się tej konwencji i sprzeciwiają się właśnie treści art. 12.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Bardzo liczne na przykład w Niemczech przymusowe małżeństwa dziewcząt to jest bardzo poważny problem. Cały czas o tym słyszymy. Tylko co z tym właściwie ma wspólnego konwencja stambulska? A nasz kraj – no i to dzięki tobie Agnieszka niestety – ją ratyfikował. Ja byłem przeciwny. Ale, no wiesz dobrze, że Węgry, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa – kraje, które nie ratyfikowały konwencji stambulskiej – to nie są kraje, gdzie ten problem występuje. Wiele z tych dziewcząt byśmy ocalili, gdyby ich rodziny nie znajdowały się pod taką presją muzułmańskiego otoczenia.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – To nie jest pytanie, to jest, jak rozumiem, komentarz. Jak to, co ma z tym wspólnego konwencja stambulska? Konwencja stambulska to jest międzynarodowy dokument, a dla państw sygnatariuszy tego dokumentu treść konwencji staje się prawem krajowym. Nawet jeżeli na poziomie prawa krajowego była niepewność co do tego, jak rozwiązywać konflikty wartości w prawie, to konwencja te konflikty rozstrzyga.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, estava aqui a pensar se é mesmo verdade que estamos a ter um debate sobre o casamento infantil em pleno século XXI. Alguma coisa, de facto, está muito errada neste mundo. A infância deveria ser um tempo de alegria e de tranquilidade.

Já aqui foi dito que o casamento infantil destrói milhões de vidas de meninas e raparigas. Nega-lhes o direito a tomar decisões sobre o seu bem-estar e a sua saúde sexual, na altura devida. Rouba-lhes o direito à educação. Condena-as a uma vida sem perspetivas.

Estas meninas e raparigas ficam expostas à violência, aos abusos, às doenças e à morte precoce. Ficam grávidas ainda meninas. Muitas morrem do parto. Outras são mães quando deveriam estar a aprender ou a brincar. São esposas quando deviam ser crianças. São marcadas pela violação de alguém com idade para ser o seu pai.

Não há uma solução isolada. Há a necessidade de um esforço coletivo. Acabar com o casamento infantil exige um trabalho a todos os níveis. Neste aspeto, cabe à União Europeia uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à sua política externa. Implica da nossa parte uma ação que resolva e mate este problema na sua origem. Acabar com o casamento infantil impõe um maior investimento que esteja claramente direcionado, educação, intervenção comunitária, legislação mais dura e quem não cumprir não pode receber financiamento europeu.

O combate ao casamento infantil não tem ideologia. Tem um rosto, ou melhor, milhões de rostos.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Małżeństwa dzieci to jedna z najbardziej haniebnych form seksualnego niewolnictwa, którego ofiarą padają kilkuletnie dziewczynki. Niestety w związku z nasileniem się kryzysu migracyjnego ta pedofilska praktyka rozlała się po krajach Unii Europejskiej. Niestety w tym przypadku, jak i w innych, poprawność polityczna bierze górę nad fundamentalnymi chrześcijańskimi wartościami, które ukształtowały Europę i które przecież nie dają przyzwolenia na haniebne traktowanie dziewcząt. Powiedzmy to sobie otwarcie: praktyki te mają źródło w imigranckich środowiskach Unii Europejskiej. To twardo pokazują statystyki. Nie możemy pozwolić sobie na relatywizowanie i przymykanie oczu. Tak więc chciałabym zapytać panią komisarz: czy komisja zamierza wszcząć procedurę naruszenia praworządności w stosunku do państw, w których te pedofilskie praktyki są tolerowane?

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). – Monsieur le Président, quand on parle aux représentants des pays qui, hélas, tolèrent encore le mariage forcé des jeunes filles, on a souvent droit à la réponse suivante: «cette pratique est fortement ancrée dans notre culture et dans nos traditions».

La présente discussion et le vote de votre résolution devraient contribuer à mettre fin à cette situation exécrable qui, malheureusement, méprise encore les droits humains les plus élémentaires des jeunes filles.

Nous ne pouvons, bien entendu, pas faire la loi dans les pays qui tolèrent encore ces pratiques, mais nous pouvons mobiliser des moyens susceptibles d’influer sur leur politique: dans nos contacts avec leurs responsables, dans le cadre du dialogue politique avec ces pays, dans le renforcement du système multilatéral, et notamment au niveau des Nations unies, et dans le cadre des accords entre l’Union européenne et les pays tiers.

Il ne sert à rien d’inscrire une mention dans le préambule d’un traité si l’on n’arrive pas à mettre les bouchées doubles. En clair, je voudrais que nous profitions du futur accord avec les pays ACP, par exemple, pour faire de l’abolition du mariage des enfants et des jeunes filles un élément de conditionnalité. Vous ne respectez pas ce principe inscrit dans la convention d’Istanbul, alors vous n’obtiendrez plus d’aide.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). – Señor presidente, los matrimonios forzados de mujeres menores, fuera y dentro de la Unión, son una de las expresiones más lacerantes de las sociedades patriarcales, y los debemos atajar con estrategias globales y coordinadas donde la política de género esté incluida transversalmente.

Para ello, la Unión Europea debe incluir en sus acuerdos de cooperación medidas específicas para la lucha contra esas prácticas. Pero, al mismo tiempo, no podemos caer en la simplicidad: no se puede hablar de empoderamiento de las mujeres, cuando alimentamos conflictos a través de una política exterior marcada por intereses económicos propios. Si, por ejemplo, se desestabilizan países en el tercer mundo para obtener materias primas baratas, es difícil que se pueda garantizar la paz y un desarrollo social y económico que ayuden a derribar las barreras de la igualdad.

Por ello, insistimos en que la política de desarrollo tiene que ser coherente y contar con una financiación adecuada, al mismo tiempo que debemos promover una política exterior de paz.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker (EFDD). – Mr President, the luring and forcing of a child into a marriage is a disgusting crime, and one that UKIP deplores. Helpless and vulnerable children are often exploited in this way during school holidays. Such criminal activity is a threat to our society and its values and is a hindrance to integration, wherever it is perpetrated. It is an absolute violation of the human rights of many of our young girls and boys.

Today, more than 250 million women worldwide are believed to have entered into a marriage before the age of 15. We strongly believe that those involved in such a dreadful crime must be prosecuted. In addition, there should be a refusal of permanent leave to remain, or the withdrawal of British citizenship, for any adult who has procured such a marriage for themselves or for children.

It is shocking, in the 21st century, to recognise that forced marriage became a criminal act in the United Kingdom as recently as 2014. This monstrous crime needs to be tackled immediately and by all parties, and the law should apply equally irrespective of race, faith or ethnic origin.

 
  
MPphoto
 

  André Elissen (ENF). – We spreken vandaag over kindhuwelijken, een fenomeen dat helaas nog steeds bestaat, en zelfs in ons beschaafd Europa voorkomt. Niet zelden vinden deze huwelijken plaats in Afghaanse, Somalische, Iraanse, Syrische en Pakistaanse gemeenschappen. Dit is niet zo vreemd wanneer men kijkt naar de legitimatie van veel van deze huwelijken. Deze legitimatie komt voort uit de islam.

In bepaalde Europese landen is het nog steeds mogelijk om een in het buitenland gesloten huwelijk met een minderjarige te laten erkennen. Dit is te gek voor woorden. Het is aan de natiestaten om erkenning van dit soort barbaarse praktijken onmogelijk te maken. Het is puur kindermisbruik. Het is de plicht van eenieder om dit krachtig te veroordelen.

We hebben geen behoefte aan duur betaalde onderzoeken, geen Commissie waarin open deuren worden ingetrapt en waar overbetaalde bobo's zich laven aan snoepreisjes. We hebben behoefte aan krachtig beleid vanuit de natiestaten. We willen minder islam en een halt op immigratie vanuit islamitische landen.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Dámy a pánové, Alexandr Solženicyn kdysi napsal, že žádný tvor na světě netrpí tolik jako ruská žena. Stále mám před očima ruské ženy ve vatovaných kabátech podbíjející pražce železničních kolejí. Solženicyn nedohlédl dále než k Solovkám a Magadanu. Neviděl miliony žen Afriky a Asie, které trpí primitivním maskulinním násilím, hladoví, jsou uráženy a ponižovány. Jsou v dětském věku obřezávány a vdávány. To jsou ti živí tvorové, kteří trpí nejvíce.

Kdysi jsem v Afghánistánu natočil film o ženách. Jedna z hrdinek byla žena, která měla 13 dětí. Po 13. dítěti řekl lékař manželovi: „Další těhotenství vaše žena nepřežije“. Znovu otěhotněla a zemřela. Její muž jí urodil k smrti. Poprvé byla těhotná, když jí bylo 15 let.

Dnes žije na světě přes 700 milionů žen, které byly vdány v dětském věku. Každý rok je k sňatku přinuceno 15 milionů dívek před 18. rokem. 60 % dětských nevěst v rozvojových zemích je negramotných, protože jim je upíráno právo na vzdělání. Islamofobie táhnoucí se Evropou zdůrazňuje, že dětské sňatky jsou vlastní islámské víře. Dovoluji si říci, že to není pravda. Obrovské počty dětských sňatků jsou v nemuslimských zemích, v Indii, Brazílii či Etiopii. Násilí na dětských nevěstách je problém nadkonfesní.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signor Presidente, signora Commissaria, sono sessanta milioni le spose bambine nel mondo ed è stato calcolato che nei paesi in via di sviluppo una bambina ogni tre si sposa prima dei diciott'anni; una su nove, addirittura prima dei quindici anni e le bambine prive di istruzione hanno il triplo delle probabilità di sposarsi ancora prima.

Risulta elevatissima – lo hanno ricordato anche i colleghi – la probabilità di morte a causa di rapporti sessuali che avvengono prima della pubertà ed è elevata naturalmente anche la mortalità durante i parti. Si tratta di numeri che parlano di una vera e propria emergenza, Presidente e Commissaria. Un'emergenza rispetto alla quale noi non possiamo davvero voltarci dall'altra parte, ed è bene dirci con chiarezza che questi matrimoni infantili precoci forzati sono la legalizzazione e la copertura per chi continua a praticare la pedofilia, per chi continua a macchiarsi di un reato particolarmente aberrante, particolarmente odioso e rispetto al quale io credo noi non dobbiamo avere assolutamente tolleranza.

E questo significa fare cose concrete, significa certamente andare nella direzione che noi abbiamo voluto attraverso questa risoluzione che è una cosa importante, perché combattere queste pratiche significa difendere semplicemente i diritti umani fondamentali.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážený pán predsedajúci, nútenie mladistvých dievčat k tomu, aby sa vydávali, považujem za absolútne neakceptovateľný prejav v európskej kultúre v roku 2017. Ale je tiež morálne hanebné, že tvorcovia predloženej rezolúcie a otázky nám podsúvajú tak krutú udalosť, akou je detské manželstvo, na presadzovanie ďalšej krutosti, a tou je zabíjanie nevinných detí v ženských materniciach. Riešenie jednej traumy pomocou nepotrebnej a brutálnej tzv. „liečby” je jednoducho návodom na vyvolávanie ďalších mentálnych chorôb a nie je vhodné, aby to zaznievalo v tejto sále. Názov témy rokovania – Ukončenie manželstiev maloletých – je zavádzajúci. Očakával by som totiž, že sa budeme baviť o tom, ako pomôcť deťom narodeným z týchto manželstiev a zlepšiť tak život ďalšej generácie, ale žiadne ponúkané riešenie som tam nenašiel. Tento názov je falošnou reklamou. Nútené sobáše vznikajú v uzavretých komunitách, kde sa nerešpektuje európske právo. Ja sa potom pýtam, kde sú sudcovia, polícia a štátna správa? Tieto dievčatá treba vedieť ochrániť. Ale jednu krivdu chceme nahradiť inou, a to tým, že zoberieme nenarodený život. Toto im nepomôže, naopak, poškodí ich to ešte viac.

(Rečník súhlasil, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku))

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), blue-card question. – Mr President, I see that the members of the European Conservatives and Reformists Group and my colleague Mr Škripek are saying that there is nothing to do and that it is behind closed doors, but there is a legal instrument. It is called the Istanbul Convention on Violence against Women, which also criminalises child and early marriage. Why did you all vote against it? This is the instrument – or do you only care if this practice is done in your Member State or not? (Applause) It is a global phenomenon affecting millions of girls, and with access to the Istanbul Convention we have more legal tools and more comprehensive means to deal with it in the world.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR), blue-card answer. – There are many errors being used as an answer to this problem. We say that this is something which is being pushed forward. It is not a real solution to suggest so-called sexual and reproductive rights and yet more money for abortions. This is not a solution. You mention the Istanbul Convention, but this is again a legally flawed document which is not yet accepted by many countries, so we cannot rely on it.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che oggi si tratti di collocarsi, come recita il titolo di un bellissimo libro di Elena Gianini Belotti, "dalla parte delle bambine". Penso che la discussione che abbiamo fatto nella scorsa plenaria, chiedendo con forza la ratifica della Convenzione di Istanbul in tutta l'Unione europea, da parte di tutti gli Stati membri, ci dia uno strumento e un'indicazione importante proprio perché riconosce la violenza sulle donne in molteplici declinazioni, compresa la violenza contro le bambine.

Bambine a cui questi matrimoni precoci impediscono di svolgere appieno un percorso di autodeterminazione, un percorso di autoconsapevolezza e la cui salute viene minata – come è stato già detto benissimo dalle colleghe che mi hanno preceduta – da rapporti sessuali costretti, forzati e non scelti e da gravidanze, appunto, non scelte.

Penso che questo sia un'urgenza per quest'Aula e mi auguro che la Commissione intenda agire con forza nella direzione di salvaguardare i diritti delle bambine.

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Forenza, I do apologise to you but I would take this opportunity to remind the Members that we are behind schedule, the time has been allocated and has to be respected. I will follow that up but let us also pay some respect to those who have asked for catch-the-eye time and possibly for blue cards. We want to have a debate, so from now on I will be even stricter than I have been up to now.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Herr talman! Barn ska inte föda barn. Och barn ska inte gifta sig. Samtidigt lever vi i en värld där 27 flickor i minuten blir bortgifta, oftast mot sin vilja. Barnäktenskap medför en extrem allvarlig risk för dödlighet för flickor framförallt när det gäller komplikationer i samband med graviditet och att dessa barn föder barn.

FN har som mål att utplåna barnäktenskap i världen innan 2030, detta när antalet bara ökar, här har vi som en välfärdsstat ett ansvar att kraftfullt se till att göra vårt bästa för att stoppa och förhindra att barn blir bortgifta. Vi får inte blunda för detta förtryck, vi måste stå upp för barnens rättigheter och sätta hårt mot hårt. I Sverige hör vi rapporter som säger att så många som 70 000 unga riskerar att bli bortgifta.

Vi vet också att i och med den stora invandringen som skett till Europa har orsakat att många av de barn som kommer är gifta med äldre män, många gånger har giftermålen skett strax innan man kommit till Europa för att man trott att det ska leda till större chanser för att få asyl, min fråga är då här hur gör man i dessa fall för att säkerställa barnens bästa, vågar vi verkligen utreda barnens situation eller blundar vi för att vi är fega och tror oss kränka någons kultur eller tradition. Men låt mig då påminna er om att detta är inget annat en ett fruktansvärt förtryck.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Chciałem zapytać, czy Szwecja potrzebuje konwencji stambulskiej po to, żeby walczyć z plagą przymusowych małżeństw dziewcząt.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD), svar (”blått kort”). – Ja, vi har ju ratificerat Istanbulkonventionen i Sverige och jag tycker att det faktiskt är viktigt att alla medlemsstater gör det. Som sagt: Det är kanske inte bara är upp till Istanbulkonventionen att bekämpa det här. Vi måste på nationell nivå våga säga ifrån, för vi blundar ofta och ser mellan fingrarna för att vi är så rädda för att kränka någon. Så vi måste nog jobba från många håll när det gäller det här.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF). – Herr Präsident! Wir schreiben das Jahr 2017 Anno Domini in Europa, geschätzte Kollegen, und worüber müssen wir uns in diesem Haus unterhalten? Wir müssen uns darüber unterhalten, dass Kinder zur Ehe mit erwachsenen Männern gezwungen werden.

Wo liegt denn die Wurzel dieses Übels? Man sieht ja, wie sich die linke Seite winden muss, um ja nicht die Wurzel anzusprechen. Die Wurzel dieser grausamen Praxis liegt bei der ungezügelten Zuwanderung, die Sie befürworten, bei einer ungezügelten Zuwanderung aus muslimischen Staaten, wo in der Scharia ja erlaubt ist, Mädchen bereits mit neun Jahren zu verheiraten. Diese Rechtspraxis widerspricht jedem geltenden europäischen Recht seit der Erfindung durch die Römer, als sie das Recht mehr oder weniger erfunden haben.

Also die Problematik liegt an der unkontrollierten Zuwanderung. Und dieses Haus beschäftigt sich immer wieder exzessiv mit Gender-Maßnahmen, die völlig an der Problematik vorbeigehen. Auf der anderen Seite wird hier eine Kinderehe toleriert. Also, so kann es mit uns nicht gehen.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, Caros Colegas, permita—me subscrever e partilhar a perplexidade de que deu nota a Deputada Liliana Rodrigues, mas a verdade é que todos os anos, a cada minuto, 28 meninas são obrigadas a casar. Isto significa 15 milhões por ano e, se nada fizermos, 150 milhões na próxima década. Estima-se que existam já no mundo 700 milhões de mulheres e 150 milhões de homens que foram obrigados a casar antes da sua maioridade. Números como estes reforçam o sentido de urgência no combate a esta realidade, um combate que passa, necessariamente, pela política externa da União.

Países como a Nigéria, Moçambique ou a Índia são exemplos onde esta realidade ainda persiste, mas também no nosso território necessitamos de agir. É urgente garantir que temos os meios mais adequados para erradicar este fenómeno dentro de portas. É ainda mais intolerável que existam casamentos forçados dentro da União Europeia. Ainda recentemente, este Parlamento aprovou a adesão da União à Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e urgiu os Estados—Membros em falta para o fazerem, como recordou Anna Maria Corazza Bildt.

Em suma, Senhor Presidente, temos de fazer deste combate uma prioridade, para resgatar estas crianças dos casamentos forçados e garantir que, no futuro, muitas mais não sejam agrilhoadas. Uma prioridade para todos, nos Estados-Membros e no resto do mundo.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, cette résolution ne suffira pas sans un signal politique fort. Les chiffres, nous les connaissons, les instruments juridiques de protection des enfants existent, alors pourquoi toujours faire face à cette terrible réalité?

Les mariages d’enfants sont toujours forcés. Toujours! C’est sur la notion de consentement que je voudrais insister car c’est le grand perdant de nos débats. À partir de quel moment peut-on dire qu’un mariage est librement consenti par une fillette terrorisée? À partir de quel moment la première relation sexuelle est consentie lorsque cette même fillette doit prouver sa fertilité et sa virginité?

Ces circonstances inégalitaires ne démontrent-elles pas la contrainte sidérante? Le silence ne peut valoir consentement.

Par conséquent, Madame la Commissaire, je vous demande d’engager une initiative européenne sur la notion de consentement des filles et des femmes en général, afin de mettre fin aux disparités nationales et au défaut de protection des législations européennes.

Enfin, je tiens à dire à mes collègues d’en face qu’un mariage d’enfants mineurs sur trois se produit dans les pays développés.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Herr Präsident! Zwischen 2011 und 2020 werden weltweit voraussichtlich 140 Millionen Kinderehen geschlossen. In diesen Ehen verlieren Jugendliche ihr Selbstbestimmungsrecht, manchmal werden ihnen die Freiheit und die Zukunft genommen. Sie landen in Abhängigkeit, was dazu führt, dass sie oftmals sehr früh schwanger werden, dies führt zu Schulabbrüchen und erst recht auch zu Ausbildungsabbrüchen. Das heißt, sie landen in Abhängigkeit – Abhängigkeit gegenüber ihren Ehemännern und in der Konsequenz vielleicht auch gegenüber dem Staat.

Kulturen, in denen so etwas vorkommt – darüber müssen wir uns doch im Klaren sein –, passen – wenn sie das in Europa leben wollen – nicht zu uns. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass solche Ehen in Europa nicht anerkannt werden und dass Menschen, die hierher kommen und eine Kinderehe praktizieren wollen, hier nichts verloren haben. Das sollten wir in aller Klarheit sagen.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anche i colleghi che hanno portato in Aula questo importante tema del matrimonio dei bambini. Ringrazio anche le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio per fermare questo fenomeno. L'abbiamo detto: sono milioni le bambine costrette a sposarsi forzatamente, quindi in piena violazione dei diritti umani.

Noi possiamo agire come Europa, come Parlamento, prendendo in considerazione negli accordi di cooperazione questo fenomeno, perché non è etico che si facciano affari con i paesi che non rispettano i diritti umani.

Però non dobbiamo dimenticare che il tema delle spose bambine riguarda sempre di più anche noi dell'Unione europea e non solo i paesi in via di sviluppo. Lo abbiamo già citato: mi riferisco per esempio ai casi di abbandono scolastico, dove bambine europee improvvisamente spariscono e, se va bene, rimangono in Italia o addirittura vanno al di fuori dei confini europei.

Noi dobbiamo interrompere questo flusso: serve una forte iniziativa normativa a livello europeo e nazionale per fermare questo fenomeno.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ENF). – Monsieur le Président, chers collègues, il est impératif de lutter contre les mariages d’enfants, mais encore faut-il être logique.

Cette proposition rappelle que ces enfants abandonnent souvent leur scolarité. Étonnamment, elle propose de mettre l’accent sur l’éducation. Mais si ces enfants ont été contraints de quitter l’école, ce n’est pas par des moyens éducatifs que nous ferons cesser le phénomène.

La proposition indique que le mariage des enfants n’est pas l’apanage des pays tiers. Nous voilà affectés! Mais elle fait elle-même le lien avec l’immigration, liant crise migratoire et mariages d’enfants contractés à l’étranger. Comme quoi la mobilité n’est pas toujours libératrice!

À aucun moment elle n’évoque la question de l’intégration. C’est pourtant ce que l’on demande aux populations qui ont de telles pratiques. Qu’elles assimilent nos mœurs. Cette intégration ne peut réussir avec le flux actuel.

Incapable de remettre en cause l’accueil inconditionnel et illimité des migrants, la proposition va jusqu’à encourager l’évolution des mœurs des pays tiers via l’éducation.

Comment faire pour soigner le mal à la racine? Peut-être faudrait-il commencer par ne pas importer ce mal sur notre sol.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní komisařko, ta debata jasně ukazuje, že ten problém má dvě polohy. Dětské sňatky ve třetích státech a dětské sňatky na úrovni Evropské unie. U té první polohy, tzn. dětské sňatky ve třetích státech, je třeba, abychom výrazně tlačili na naše partnery, aby přijali Istanbulskou úmluvu. Ale téma dětských sňatků jako princip porušování lidských práv by měl být mnohem více obsažen v naší evropské diplomacii. Při jednání s našimi partnery bychom neměli řešit jenom otázku svobody projevu, trestu smrti nebo jiné formy porušování lidských práv. Ale měli bychom také řešit i toto právo, tzn. právo ženy na sebeurčení a právo ženy v dospělém věku se svobodně rozhodnout, jestli vstoupí či nevstoupí do sňatku. Je to o naší diplomacii při jednání s našimi partnery, při poskytování finanční pomoci třetím státům toto zahrnout jako jednu z podmínek pro to, abychom těmto státům nějakou ekonomickou pomoc poskytovali.

Druhá věc jsou pak dětské sňatky na území EU. Už to zde bylo řečeno, jejich počet narůstá s příchodem dalších migrantů na území EU. A tady mě osobně mrzí, že usnesení, o kterém zítra hlasujeme, v bodu 14 pouze hovoří, že je třeba řádným způsobem monitorovat dětské sňatky na území EU. Čekal bych mnohem tvrdší odsouzení, čekal bych, že důsledkem bude už zde zmiňovaná evropská iniciativa, která jasně zakáže jakékoliv tolerování dětských sňatků na území EU a dětské sňatky na území Evropy bude kriminalizovat. V Evropě to můžeme řešit.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, beaucoup de choses ont été dites, c’est pourquoi je limiterai mon propos à la différence dans le traitement juridique, en prenant quelques exemples.

En 2016, un tribunal de Bavière a approuvé le mariage d’un Syrien de 21 ans avec sa cousine de 14 ans. Le tribunal a estimé que ce mariage était valide parce qu’il avait été conclu en accord avec la loi syrienne. Fin 2015, selon le même principe, les Pays-Bas reconnaissaient les mariages de mineurs lorsqu’ils avaient été enregistrés dans le pays d’origine. En Allemagne aussi, le gouvernement fédéral a présenté, il y a quelques mois, en Conseil des ministres, un projet de loi qui interdit le mariage des mineurs, l’âge légal minimum passant de 16 à 18 ans. En France, les deux époux doivent avoir 18 ans, mais un mariage avec un mineur peut être autorisé pour des motifs sérieux comme, par exemple, une grossesse.

L’important est d’essayer d’aller vers une harmonisation. Par le vote de cette résolution, nous essaierons d’appliquer des normes juridiques uniformes sur le territoire européen en ce qui concerne le mariage des enfants et, si possible, son interdiction, comme le rappelle le rapporteur spécial des Nations unies en la matière.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, kannatan täydestä sydämestäni lapsiavioliittojen lopettamista. Euroopassa ei voida enää sulkea silmiä lapsiavioliitoilta monikulttuurisiin arvoihin vedoten. Eurooppaan saapuvilta on edellytettävä samanlaista ihmisoikeuksien kunnioitusta kuin eurooppalaisilta itseltään.

Lapsiavioliittojen estäminen ei ole pelkästään humanitaarista. Se on vaikuttava keino edistää pitkällä aikavälillä kehitysmaiden kehitystä ja padota pakolaistulvaa kestävästi. Tyttöjen koulutus on niitä harvoja tekijöitä, jotka on tutkimuksissa havaittu yli sukupolvien vaikuttavaksi investoinniksi köyhyyden vastaisessa taistelussa. Lapsiavioliitot, vähäinen koulutus ja nopea väestönkasvu ovat sidoksissa toisiinsa. EU:lla on tässä tilaisuus osoittaa suurta johtajuutta, eikä tätä tilaisuutta tule jättää käyttämättä.

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, we now come to catch the eye. Even if I am very generous I will not be able to provide speaking time to more than half of those colleagues who have applied to speak because the list is very long.

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Úr! Többször beszéltünk már a gyermekházasságok riasztóan magas számáról, mégsem lehet elégszer elmondani, hogy a jelenség megfékezése nem csak emberi jogi szempontok miatt fontos. Hiszen hozzá kell tennünk azt, hogy főleg a fejlődő országokban, szegénységben élő családok gyermekeiről van szó, akik így iskolai tanulmányaikat is félbehagyják, ezzel saját és családjuk társadalmi felemelkedését és a szegénység csökkentését teszik még nehezebbé.

Óriási lakosságszámmal rendelkező államokban, Indiában, Bangladesben vagy éppen Afrika középső részén nagyon elterjedtek a gyermekházasságok, ahol a népszaporulat is magas, és ezek az államok sok esetben Európába irányuló migrációs forrásországoknak is számítanak. Elképesztő adat, hogy 2030-ra 950 millió főt fog érinteni a gyermekházasság, ami az Unió lakosságának kétszeresét teszi ki. Nem lehet a hagyományokkal és a szokásokkal magyarázni a jelenség fenntartását. Ha a világ kezelni szeretné a túlnépesedésből, a globális felmelegedésből és a migrációból eredő problémákat, akkor a gyermekházasságok gyakorlatát meg kell szüntetnie.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, signora Commissaria, i matrimoni precoci e forzati, e in particolare il fenomeno delle spose bambine, rappresentano una piaga mondiale, forse ancora sottostimata e quindi non adeguatamente contrastata sul piano giuridico e socioculturale.

Sono milioni nel mondo le giovani donne che hanno contratto matrimonio addirittura prima del compimento dei 14 anni e tali matrimoni, precoci e forzati, costituiscono un fenomeno estremamente pregiudizievole, che comporta una grave violazione dei diritti delle bambine, spesso sottoposte a violenze ed abusi, in ogni caso private del diritto all'infanzia ma anche della dignità, della speranza e della possibilità di scegliere il proprio futuro.

Come Unione europea, abbiamo la responsabilità di intervenire: dobbiamo far sì, che il rispetto della dignità e dei diritti dei minori, oltre ad essere sempre affermati sul territorio europeo, siano le necessarie premesse per avviare accordi di cooperazione con quei paesi in via di sviluppo nei quali persiste tale pratica, per sollecitare e avviare un percorso di riforme, nel segno del rispetto dei diritti delle giovani donne e delle bambine.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fenomeno delle spose bambine è in costante aumento e, secondo Save the Children, è tra le principali barriere che impediscono alle ragazze di accedere a servizi e opportunità.

Ogni sette secondi nel mondo, una ragazza con meno di 15 anni si sposa, spesso con un uomo molto più grande. Tutte queste bambine non sono pronte né fisicamente, né psicologicamente, non possono affrontare un matrimonio, né tantomeno una gravidanza.

Purtroppo, l'impegno legale volto a proteggerlo attraverso la penalizzazione del matrimonio infantile incontra notevoli ostacoli dovuti alla cultura politica prevalente, all'accondiscendenza di estremisti religiosi e al perdurare di pregiudizi di genere.

La comunità internazionale si è impegnata a mettere fine alla pratica dei matrimoni precoci entro il 2030: ma se il numero di spose bambine nel mondo continuerà a crescere ai ritmi attuali, entro quella data avremo 950 milioni di giovani donne sposate. Il lavoro da fare è sulla diffusione di legislazioni che impediscano la possibilità di contrarre un matrimonio con delle minori e l'Europa deve fare la sua parte.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, child marriages are a violation of the human rights of children, of young girls, and are a form of gender-based violence. This debate provides an opportunity for elected representatives to hear from the Commission about the effectiveness of EU measures, whether it is in Europe or in developing countries. For example, the right-wing ruling party in Turkey recently considered a proposal to free convicted rapists provided that they marry their victims. To truly confront the reality, we must take a holistic view, empowering women and girls through education, ensuring that systems that subject girls to child marriages are eroded through women’s leadership from the grassroots community upwards and that girls themselves are enabled and empowered to speak up in every way they can.

I am proud to be part of a European Union that takes action to advance the rights of women and girls around the world and I look forward to hearing from the Commission about their work on this.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Mr President, I am glad that we are having this debate because it gives us the opportunity to reiterate, loud and clear, that child marriage is a violation of human rights and should be criminalised as such. Girls are the most targeted group in this vile practice. This scourge only furthers gender discrimination and, in practical terms, it means legalising domestic sexual violence. The EU stands with women and girls and is committed to eradicating child marriage, with initiatives such as the Daphne programme, but we can do more.

We need to push all countries to introduce a minimum age for marriage and to ensure better access to sexual and reproductive health services. Ending child marriage would be a major milestone on the path towards the empowerment of women, and thus it should remain a priority of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, dječji brakovi nespojivi su s onim što Europa danas jest – jedna napredna civilizacija koja se oslanja na vladavinu prava. Naš pravni sustav ovakav oblik nasilja nad najranjivijim članovima društva stavlja izvan okvira dozvoljenog i to bi svi žitelji država članica Unije, neovisno o vlastitom kulturnom ili vjerskom nasljeđu, trebali poštovati.

Problem nastaje kad se pripadnike raznih manjina automatski svrstava u ranjive skupine pa im se neke stvari, koje nikome drugome nisu dozvoljene, ipak dozvoljavaju. Jedna od tih stvari su i dječji brakovi koji su u Europi dominantno praksa manjinskih zajednica.

Ovo je još jedno pitanje koje pokazuje kolika je potreba za boljom integracijskom politikom i dosljednim provođenjem zakona u Europi. Zakon mora biti isti za sve jer ćemo se u protivnom vratiti u neka ružna vremena kojih se europski narodi ne sjećaju s osobitom nostalgijom.

 
  
MPphoto
 

  President. – Colleagues, just by way of explanation, I have seen some colleagues asking for catch-the-eye after the catch-the-eye debate has started. I am not in a position to take those requests.

By the way, this does not concern you, Ms Vautmans. I am just saying it as a general remark: looking at you does not mean it is about you! But seriously, I cannot take those requests, not least because we are behind schedule and the list is very long. So, my apologies, but the moment catch-the-eye starts we cannot even put your name on the list to give you the floor.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – 750 miljoen meisjes wereldwijd, kindhuwelijken. Jaarlijks 15 miljoen meisjes. Dat aantal is toch wel verschrikkelijk. Het gebeurt in ontwikkelingslanden en, collega's, ik heb ze bezocht. Zwanger zijnde in een kraambed, baby's die sterven, jonge meisjes die lijden aan fistels en nadien verstoten worden. Ik heb ze ook weggedragen zien worden. Kindbruiden, zwanger geworden, stervend in het kraambed.

Dat is wat vandaag de dag nog altijd gebeurt en daar moeten we op inzetten in de ontwikkelingslanden. Zoals collega Goerens zei: met educatie, met opleiding, met politieke druk op de politieke verantwoordelijken aldaar. Maar we moeten ook in eigen hart durven kijken. We moeten, zoals de heer Tarabella zei, ook kijken naar wat hier in Europa gebeurt. Waar herkennen we die kindhuwelijken? Hoe kunnen we hier kinderen beschermen zodat ze niet worden uitgehuwelijkt? Laten we samen gaan voor nultolerantie.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Pane předsedající, paní komisařko, v rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dovršením 18. roku a každá devátá před dovršením 15 let. Problém dětského manželství se dotýká jak dívek, tak chlapců, ale dívky, které představují 82 % sezdaných dětí, jsou ohroženy nejvíce. Problém se netýká však pouze třetích zemí, ale také Evropy. Omlouvám se, že používám silná slova, ale dětské sňatky považuji za naprosto neakceptovatelnou zvrácenost. Například úřady v Německu v loňském roce evidovaly již 1 500 vdaných či ženatých dětí. To je zcela nepřijatelné, není přece možné, abychom v EU akceptovali dětská manželství, která jdou zcela proti evropskému právu. Děti patří do škol a ne k plotnám a to je princip, od kterého se na území EU není možné odklonit. Tato praxe musí skončit, pokud se stále chceme považovat za místo s jistým morálním a civilizačním rozměrem. A tato debata by měla zcela konkrétní opatření, která jí zabrání uvnitř EU, připravit do budoucna a já pevně věřím, že tomu tak bude, paní komisařko.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το πρόβλημα έχει περιγραφεί πάρα πολύ καλά από πολλούς συναδέλφους και δεν θα επαναλάβω τίποτα. Πρέπει όμως, κυρία Επίτροπε, να λάβουμε μέτρα, οικονομικά, πολιτικά και νομικά. Νομίζω ότι έχετε ακόμα δρόμο να διανύσετε και πρέπει να αναλάβετε την προσπάθεια αυτή. Θέλω να κλείσω με το εξής για να μην τρώω πολύ χρόνο: είναι λανθασμένη η προσέγγιση που ακούσαμε από τα απέναντι έδρανα για την αύξηση των γάμων αυτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά εμείς το κοιτάζουμε παγκόσμια. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική ματιά για αυτό που συμβαίνει στην Αφρική, στην Ασία και διαφορετική για αυτό που συμβαίνει ίσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τους ίδιους τρόπους. Να λάβουμε πιο επιτακτικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην ρίχνουμε το βάρος στο ότι υπάρχει μετανάστευση. Υπάρχει μετανάστευση, αλλά έχουμε καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for this very interesting and very alarming debate. On 30 June this year a great step was taken as the Convention, the Istanbul Convention which has been mentioned here many times in the discussion, was signed on behalf of the EU. The decision on the conclusion is currently being negotiated in the Council, and I can assure you that the Commission is working very closely with the Estonian Presidency to achieve progress towards ratification.

I can assure you that I will use every possible moment and opportunity to discuss with those States which have not yet ratified, to do so. On behalf of the Commission I can say that we are very grateful for the considerable support for accession expressed by Parliament on many occasions.

 
  
MPphoto
 

  President. – I have received one motion for a resolution tabled in accordance with Rule 128(5) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 4 October 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. – Todos los niños tienen derecho a disfrutar de una infancia feliz. Es intolerable que en pleno siglo XXI se siga obligando a menores, sobre todo niñas, a contraer matrimonio con personas, en la mayoría de los casos hombres mucho mayores, que no respetan su infancia, su inocencia, y las obligan a dar un salto brutal a la vida adulta, las violan, las dejan embarazadas y muchas mueren porque su cuerpo no está aún preparado. En los países en desarrollo una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve antes de los quince. El matrimonio infantil afecta tanto a las niñas como a los niños, pero las niñas corren más peligro, ya que representan el 82 % de los menores casados. Este problema afecta también a Europa. El matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación de los derechos de los niños reconocidos en los Tratados de la UE. La UE debe cumplir los objetivos del programa de desarrollo sostenible de 2030 para luchar contra el matrimonio infantil, cooperar con ONU Mujeres, UNICEF y FNUAP y diseñar políticas de cooperación y desarrollo que contemplen la defensa de los derechos de los niños.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Todos los niños tienen derecho a disfrutar de una infancia feliz. Es intolerable que en pleno siglo XXI se siga obligando a menores, sobre todo niñas, a contraer matrimonio con personas, en la mayoría de los casos hombres mucho mayores, que no respetan su infancia, su inocencia, y las obligan a dar un salto brutal a la vida adulta, las violan, las dejan embarazadas y muchas mueren porque su cuerpo no está aún preparado. En los países en desarrollo una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve, antes de los quince. El matrimonio infantil afecta tanto a las niñas como a los niños, pero las niñas corren más peligro, ya que representan el 82 % de los menores casados. Este problema afecta también a Europa. El matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación de los derechos de los niños reconocidos en los Tratados de la UE. La UE debe cumplir los objetivos del programa de desarrollo sostenible de 2030 para luchar contra el matrimonio infantil, cooperar con ONU Mujeres, UNICEF y FNUAP y diseñar políticas de cooperación y desarrollo que contemplen la defensa de los derechos de los niños.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Pe lângă toate aspectele legate de acest subiect sensibil, menționate în întrebarea orală, vreau să vă atrag atenția în primul rând că, odată cu recenta criză a migrației, au apărut noi cazuri de căsătorii de copii încheiate în străinătate, care implică uneori copii cu vârsta mai mică de 14 ani, ceea ce este absolut revoltător.

În al doilea rând, vreau să subliniez faptul că, atât la nivel național și la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional, sunt disponibile foarte puține statistici care să demonstreze magnitudinea problemei reprezentate de căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate (CEFM). Având în vedere că această practică este prezentă nu doar în țările terțe, ci și în unele state membre ale Uniunii Europene, consider că este necesară o monitorizare adecvată și armonizată a tuturor acestor cazuri de căsătorii pe teritoriul UE, dar și o colectare de date defalcate în funcție de gen, pentru a putea evalua mai bine amploarea acestei probleme.

 
  
MPphoto
 
 

  María Teresa Giménez Barbat (ALDE), por escrito. – Quisiera dar la bienvenida a esta pregunta parlamentaria en la medida en que impulsa las iniciativas europeas encaminadas a erradicar los matrimonios infantiles y asegurar los derechos universales de los niños. Al mismo tiempo, quisiera recordar que esta complicada cuestión no podrá ser tratada de forma eficaz sin tener en cuenta diversos condicionantes culturales, económicos y políticos. Por ejemplo, según la asociación no gubernamental Child not brides, siete de cada diez países con mayores tasas de matrimonio infantil son considerados Estados frágiles. Simultáneamente, se sabe que las crisis humanitarias, los conflictos y las catástrofes ambientales exacerban las condiciones de pobreza e inseguridad que favorecen los matrimonios infantiles, lo que también se refleja en las crisis migratorias, incluyendo la que afecta a Europa en los últimos años. Todos estos factores deben tomarse en consideración a la hora de abordar una estrategia eficaz que vaya más allá de las declaraciones tranquilizadoras. Por último, quisiera saludar la decisión de mencionar explícitamente a los niños (no sólo a las niñas) en la pregunta, lo que muestra un genuino compromiso con la igualdad de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Fakt, że na publicznej arenie w krajach rozwijających się istnieje takie zjawisko, jak małżeństwa nieletnich, pokazuje, że nie idziemy do przodu, ale cofamy się, w przepaść ignorancji umysłowej. Nieletnie dziewczynki i potomstwo (takich małżeństw) płacą cenę za tę ohydę umysłową, która skłania ludzi do wydawania za mąż dziewczynek, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej lub zaledwie ją osiągnęły. Jest to umysłowe ześlizgiwanie się do tyłu, które ma bardzo poważne konsekwencje. Mała dziewczynka nie może znieść wymagań życia małżeńskiego ani psychicznie, ani fizycznie. Jest to zatem przestępstwo, które może powstrzymać tylko prawo.

Ze względu na migrację z krajów dotkniętych klęską i dużą liczbę uchodźców powyższy problem dotyczy również Europy. Traktaty wymagają, by UE promowała prawa dziecka. Samoistnie nasuwa mi się więc pytanie: jak Komisja zajmuje się tą kwestią?

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że nie zgadzam się na ustępstwa pochwalające aborcję (ukrytą pod hasłem praw seksualnych i reprodukcyjnych). Moje poparcie dla rezolucji nie ma więc nic wspólnego z tymi ustępami, którym stanowczo się sprzeciwiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), írásban. – Minden évben 15 millió 18 év alatti kislány köt kényszerházasságot, tehát úgy is mondhatnánk, hogy percenként 28 lány, másodpercenként pedig 1 lány esik a nők elleni erőszak eme formájának áldozatául. A roma nők Európa-szerte nem csak nemük, hanem etnikai hovatartozásuk miatt is hátrányos, összetett, többszörös megkülönböztetés áldozatai a széles körben elterjedt cigányellenesség következtében. Ezért is különösen fontos, hogy az EU Roma 2020-2030 stratégiában kiemelten foglalkozzunk a kérdéssel. Magyarország kormánya 2012-ben indított „Nő az esély„ programja keretében 1,5 milliárd forintos szakképzési támogatást nyújt, hogy minél több roma nő tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Hasonló célzott intézkedéseket javasolunk a többi kormány számára is.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. – Mit dieser Entschließung setzen wir ein klares Zeichen gegen die Verehelichung von Kindern. Die Bekämpfung von Kinderehe unterstütze ich vollumfänglich. Allerdings möchte ich davor warnen, verschiedene Themen zu vermischen. Daher lehne ich den Antrag betreffend die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte und Dienstleistungen, einschließlich des sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruchs, ab. Außerdem lehne ich es ab, dass die Europäische Union Gelder für die Finanzierungslücke der „Global Gag Rule“ im Bereich der reproduktiven und sexuellen Rechte zur Verfügung stellen soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – Todos los niños tienen derecho a disfrutar de una infancia feliz. Es intolerable que en pleno siglo XXI se siga obligando a menores, sobre todo niñas, a contraer matrimonio con personas, en la mayoría de los casos hombres mucho mayores, que no respetan su infancia, su inocencia, y las obligan a dar un salto brutal a la vida adulta, las violan, las dejan embarazadas y muchas mueren porque su cuerpo no está aún preparado. En los países en desarrollo una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve antes de los quince. El matrimonio infantil afecta tanto a las niñas como a los niños, pero las niñas corren más peligro, ya que representan el 82 % de los menores casados. Este problema afecta también a Europa. El matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación de los derechos de los niños reconocidos en los Tratados de la UE. La UE debe cumplir los objetivos del programa de desarrollo sostenible de 2030 para luchar contra el matrimonio infantil, cooperar con ONU Mujeres, UNICEF y FNUAP y diseñar políticas de cooperación y desarrollo que contemplen la defensa de los derechos de los niños.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – In recent years child marriage has gained increasing prominence on international and national development agendas. Each year, 15 million girls are married before the age of 18. Child marriage is a crime recognised under the Istanbul Convention on Violence against Women, which we must end in order to achieve a fairer future for all.

Child brides face enormous challenges as a result of being married as children. Child marriage is a complex issue: poverty, lack of education or different cultural practices. Ending child marriage requires work across all sectors and at all levels. We must take a holistic approach to empower young girls through education, to ensure that systems that subject girls to child marriages are eroded through women’s leadership from the grassroots community upwards and that girls themselves are enabled and empowered to speak up in every way they can. Today, we have a unique opportunity to act on this momentum and accelerate our efforts to help change the lives of girls and young women all over the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Laste varajased ja sundabielud on lapse õiguse rikkumine ning naiste- ja tütarlaste vastane vägivald. Arenguriikides abiellub iga kolmas tütarlaps enne 18-aastaseks saamist ja iga üheksas enne 15-aastaseks saamist. Väikeste või keskmiste tuludega riikides on rasedus- ja sünnitusaegsed tüsistused 15-19-aastaste tütarlaste seas peamine surmapõhjus. Varajased ja sundabielud on seotud emasuremuse kõrge määraga ning tavaliselt tähendab see ka tütarlapse hariduse omandamise lõppu. Selline praktika tuleb peatada ja see peab olema ELi välistegevuse prioriteet naiste õiguste ja inimõiguste edendamise valdkonnas. Oluline on ka märkida, et probleem ei esine mitte ainult kolmandates riikides, vaid ka ELis. Eelarves tuleb leida vahendid laste abielude ennetamise programmidele, tuleb toetada kolmandaid riike selliste praktikate kaotamisel ning suurendada teadlikkust erinevate kampaaniate raames. Veel on erilised murekohad laste kaitse tagamine pagulaste ja varjupaigataotlejate seas – vastuvõtvad riigid peavad tagama lapspagulastele täieliku juurdepääsu haridusele ning abistama laps- või sundabielude ohvreid. Samuti leian, et ELil on kohustus leida rahastus USA poolt tekitatud tühimikule nn üldise vaikimisseaduse uuesti kehtestamisega seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. – Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a disfrutar de una infancia feliz. Es intolerable que en pleno siglo XXI se siga obligando a menores, sobre todo niñas, a contraer matrimonio con hombres mucho mayores, que no respetan su infancia y las obligan a dar un salto brutal a la vida adulta, las violan, las dejan embarazadas y muchas mueren porque su cuerpo no está aún preparado. En los países en desarrollo una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve antes de los quince. El matrimonio infantil afecta tanto a las niñas como a los niños, pero las niñas corren más peligro, ya que representan el 82 % de los menores casados. Este problema afecta también a Europa. El matrimonio infantil forzado constituye una violación de los derechos de los niños y las niñas reconocidos en los Tratados de la UE. La UE debe cumplir los objetivos del programa de desarrollo sostenible 2030 para luchar contra el matrimonio infantil, cooperar con ONU Mujeres, UNICEF y FNUAP y diseñar políticas de cooperación y desarrollo que contemplen la defensa de los derechos de los niños y las niñas.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου