Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 3. oktober 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 3.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (afstemning)
  4.2.Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  4.3.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (afstemning)
  4.4.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (afstemning)
  4.5.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  4.6.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (afstemning)
  4.7.EU's politiske forbindelser med ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.EU's politiske forbindelser med ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Situationen i Moldova
 10.Afskaffelse af børneægteskaber (forhandling)
 11.Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (forhandling)
 14.Tusindvis af flyaflysninger hos Ryanair og håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder (forhandling)
 15.Indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (forhandling)
 16.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 17.Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe - Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne - Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1033 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4806 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik