Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 3.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (hääletus)
  4.2.Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  4.3.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (hääletus)
  4.4.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (hääletus)
  4.5.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  4.6.Küberkuritegevuse vastane võitlus (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (hääletus)
  4.7.ELi poliitilised suhted ASEANiga (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Küberkuritegevuse vastane võitlus (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.ELi poliitilised suhted ASEANiga (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Olukord Moldovas
 10.Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (arutelu)
 11.ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)
 14.Tuhanded Ryanairi poolt ärajäetud lennud ja lennureisijate õigusi käsitleva määruse 261/2004/EÜ jõustamine (arutelu)
 15.Vastuväide rakendusmeetmele: teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (arutelu)
 16.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 17.Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded - Liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine - Liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1033 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4806 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika