Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2017 m. spalio 3 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 3.Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (balsavimas)
  4.2.Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)
  4.3.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  4.4.Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (balsavimas)
  4.5.Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  4.6.Kova su kibernetiniais nusikaltimais (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (balsavimas)
  4.7.ES politiniai santykiai su ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
  5.1.Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Kova su kibernetiniais nusikaltimais (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.ES politiniai santykiai su ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Padėtis Moldovoje
 10.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (diskusijos)
 11.2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 13.2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (diskusijos)
 14.Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas (diskusijos)
 15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį:moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (diskusijos)
 16.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 17.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai - Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija - Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1033 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4806 kb)
Teisinis pranešimas - Privatumo politika