Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 3. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 3.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (hlasovanie)
  4.2.Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  4.3.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  4.4.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (hlasovanie)
  4.5.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  4.6.Boj proti počítačovej kriminalite (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (hlasovanie)
  4.7.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Boj proti počítačovej kriminalite (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Situácia v Moldavsku
 10.Ukončenie manželstiev maloletých (rozprava)
 11.Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (rozprava)
 14.Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave (rozprava)
 15.Námietka proti vykonávaciemu opatreniu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (rozprava)
 16.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 17.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1033 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4806 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia