Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 3 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 3.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (omröstning)
  4.2.Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  4.3.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (omröstning)
  4.4.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (omröstning)
  4.5.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  4.6.Bekämpning av it-brottslighet (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (omröstning)
  4.7.EU:s politiska förbindelser med Asean (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Bekämpning av it-brottslighet (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.EU:s politiska förbindelser med Asean (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Situationen i Moldavien
 10.Avskaffande av barnäktenskap (debatt)
 11.Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)
 14.Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (debatt)
 15.Invändning mot en genomförandeåtgärd: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)
 16.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 17.Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg - Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater - Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1033 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4806 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy