Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0171(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0168/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0168/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0374

Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.2. Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il collega Riquet per il lavoro profuso in questa relazione che mira ad eliminare l'incertezza derivante dalla coesistenza di due direttive sull'ispezione delle navi, rispettivamente la direttiva del 1999 e del 2009.

La proposta mira a eliminare alcune incertezze legate alle modalità tempistiche delle ispezioni dei traghetti Ro-Ro e alle unità veloci passeggeri adibite a servizi di linea da parte delle autorità competenti.

Due aspetti che mi stanno particolarmente a cuore sono la sicurezza dei passeggeri e gli aspetti sociali delle suddette ispezioni. Per quanto riguarda la sicurezza dei passeggeri, ho deciso di sostenere il lavoro della collega, perché il testo garantisce standard di sicurezza elevati, la semplificazione delle direttive precedenti non lede in questo modo i diritti dei passeggeri.

In merito agli aspetti sociali, le ispezioni previste da questa nuova direttiva tengono conto degli ambienti di lavoro e della vita personale di bordo, coniugando così una maggiore attenzione alla sicurezza con il necessario rispetto dei lavoratori e dei loro diritti.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony! Szavazatommal támogattam a tagállamok kikötőibe érkező, vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló jelentés elfogadását. Egyetértek a személyhajók fedélzetén utazó utasok és a személyzet számbavételével kapcsolatos jelenlegi szabályok és nyilvántartásuk aktualizálásával, egyértelműsítésével és egyszerűsítésével, amely várhatóan a biztonság szintjének növekedésével jár majd.

Így hasznosnak ítélem a Bizottság által javasolt, egy ablakos nemzeti rendszeren keresztüli digitális bejelentést is a hosszabb távú utazás esetén, miközben osztom a jelentéstevő véleményét az utasok személyes adatainak védelmével kapcsolatos megjegyzéseit.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Bezpieczeństwo obywateli czy bezpieczeństwo ich danych osobowych – tak zaczynał się spór, który pamiętam, przy okazji kontroli ruchów pasażerskich, a dotyczyło to lotów lotniczych. Dziś mamy ten sam dylemat – bardzo dobrze rozstrzygnięty – przy okazji pasażerów statków.

Muszę powiedzieć, że według mnie nie ma sprzeczności między tymi dwoma elementami: trzeba dbać równocześnie o bezpieczeństwo danych osobowych, jak i bezpieczeństwo samych pasażerów. Te dwa elementy można upraszczać, można łączyć, a ta rezolucja jest tego najlepszym dowodem.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου