Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 4 октомври 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври 2017 г. (разискване)
 8.Състав на делегациите
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (гласуване)
  9.2.Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  9.3.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (гласуване)
  9.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (гласуване)
  9.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.6.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (гласуване)
  9.7.Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки Общността (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (гласуване)
  9.8.Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (гласуване)
  9.9.Възражение срещу мярка за изпълнение: научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (B8-0542/2017) (гласуване)
  9.10.Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (B8-0540/2017) (гласуване)
  9.11.Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (B8-0541/2017) (гласуване)
  9.12.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (B8-0535/2017) (гласуване)
  9.13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (B8-0534/2017) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки Общността (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Възражение срещу мярка за изпълнение: научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (B8-0542/2017)
  10.5.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (B8-0535/2017)
  10.6.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (B8-0534/2017)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на събитията в Каталуния (разискване)
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Фискален пакт и включването му в правната уредба на ЕС (разискване по актуални въпроси)
 16.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г. (разискване)
 17.Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура (разискване)
 18.Заповеди за арест на Интерпол („червени известия“) (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 20.Сигурността по пътищата на Европа (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност