Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 4. října 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)
 8.Členství v delegacích
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (hlasování)
  9.2.Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  9.3.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (hlasování)
  9.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (hlasování)
  9.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.6.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (hlasování)
  9.7.Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (hlasování)
  9.8.Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (hlasování)
  9.9.Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (B8-0542/2017) (hlasování)
  9.10.Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (B8-0540/2017) (hlasování)
  9.11.Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (B8-0541/2017) (hlasování)
  9.12.Ukončení dětských sňatků (B8-0535/2017) (hlasování)
  9.13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (B8-0534/2017) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (B8-0542/2017)
  10.5.Ukončení dětských sňatků (B8-0535/2017)
  10.6.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (B8-0534/2017)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU (rozprava na aktuální téma)
 16.Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016 (rozprava)
 17.Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 18.Zatykače Interpolu (červená oznámení) (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 20.Bezpečnost na evropských silnicích (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí