Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των αντιπροσωπειών
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (ψηφοφορία)
  9.2.Διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  9.3.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (ψηφοφορία)
  9.4.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (ψηφοφορία)
  9.5.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  9.6.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)
  9.7.Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (ψηφοφορία)
  9.8.Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  9.9.Αντίρρηση σε εκτελεστικό μέτρο: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (B8-0542/2017) (ψηφοφορία)
  9.10.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 x A5547-127 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (B8-0540/2017) (ψηφοφορία)
  9.11.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (B8-0541/2017) (ψηφοφορία)
  9.12.Εξάλειψη των γάμων παιδιών (B8-0535/2017) (ψηφοφορία)
  9.13.Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (B8-0534/2017) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Αντίρρηση σε εκτελεστικό μέτρο: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (B8-0542/2017)
  10.5.Εξάλειψη των γάμων παιδιών (B8-0535/2017)
  10.6.Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (B8-0534/2017)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Σύνταγμα, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ισπανία υπό το φως των γεγονότων στην Καταλονία (συζήτηση)
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Το δημοσιονομικό σύμφωνο και η ενσωμάτωσή του στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2016 (συζήτηση)
 17.Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
 18.Εντάλματα σύλληψης της Interpol (κόκκινα σήματα) (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου