Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Delegacijų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (balsavimas)
  9.2.Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  9.3.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (balsavimas)
  9.4.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (balsavimas)
  9.5.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.6.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (balsavimas)
  9.7.Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (balsavimas)
  9.8.Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (balsavimas)
  9.9.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (B8-0542/2017) (balsavimas)
  9.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas (B8-0540/2017) (balsavimas)
  9.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas (B8-0541/2017) (balsavimas)
  9.12.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (B8-0535/2017) (balsavimas)
  9.13.2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (B8-0534/2017) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (B8-0542/2017)
  10.5.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (B8-0535/2017)
  10.6.2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (B8-0534/2017)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje (diskusijos)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą (diskusija aktualia tema)
 16.Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 17.Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra (diskusijos)
 18.Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 20.Saugumas Europos keliuose (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija
Teisinė informacija - Privatumo politika