Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 4 ta' Ottubru 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 6.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 7.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017 (dibattitu)
 8.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (votazzjoni)
  9.2.Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
  9.3.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  9.4.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (votazzjoni)
  9.5.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.6.Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (votazzjoni)
  9.7.Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (votazzjoni)
  9.8.Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (votazzjoni)
  9.9.Oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (B8-0542/2017) (votazzjoni)
  9.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (B8-0540/2017) (votazzjoni)
  9.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (B8-0541/2017) (votazzjoni)
  9.12.Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (B8-0535/2017) (votazzjoni)
  9.13.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (B8-0534/2017) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali (B8-0542/2017)
  10.5.Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal (B8-0535/2017)
  10.6.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) (B8-0534/2017)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Kostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-avvenimenti fil-Katalunja (dibattitu)
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 15.Il-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE (dibattitu topiku)
 16.Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016 (dibattitu)
 17.Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 18.Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor) (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 20.Is-sigurtà fit-toroq Ewropej (dibattitu)
 21.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta
Avviż legali - Politika tal-privatezza