Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 4 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)
 8.Skład delegacji
 9.Głosowanie
  9.1.Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (głosowanie)
  9.2.Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  9.3.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (głosowanie)
  9.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (głosowanie)
  9.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.6.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (głosowanie)
  9.7.Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (głosowanie)
  9.8.System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  9.9.Sprzeciw wobec środka wykonawczego: naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0542/2017) (głosowanie)
  9.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 x A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (B8-0540/2017) (głosowanie)
  9.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (B8-0541/2017) (głosowanie)
  9.12.Położenie kresu małżeństwom dzieci (B8-0535/2017) (głosowanie)
  9.13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (B8-0534/2017) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Sprzeciw wobec środka wykonawczego: naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0542/2017)
  10.5.Położenie kresu małżeństwom dzieci (B8-0535/2017)
  10.6.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (B8-0534/2017)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii (debata)
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (debata na aktualny temat)
 16.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)
 17.Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska (debata)
 18.Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) (debata)
 19.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 20.Bezpieczeństwo na drogach europejskich (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności