Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 4 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 (dezbatere)
 8.Componența delegațiilor
 9.Votare
  9.1.Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (vot)
  9.2.Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  9.3.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (vot)
  9.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (vot)
  9.5.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (vot)
  9.6.Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (vot)
  9.7.Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (vot)
  9.8.Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (vot)
  9.9.Obiecție la o măsură de executare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (B8-0542/2017) (vot)
  9.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (B8-0540/2017) (vot)
  9.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (B8-0541/2017) (vot)
  9.12.Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (B8-0535/2017) (vot)
  9.13.Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (B8-0534/2017) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Obiecție la o măsură de executare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (B8-0542/2017)
  10.5.Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (B8-0535/2017)
  10.6.Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (B8-0534/2017)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia (dezbatere)
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016 (dezbatere)
 17.Cooperare consolidată: Parchetul European (dezbatere)
 18.Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”) (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 20.Securitatea pe drumurile europene (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate