Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 4. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)
 8.Zloženie delegácií
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) (hlasovanie)
  9.2.Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  9.3.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike (A8-0288/2017 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  9.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina) (hlasovanie)
  9.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku (A8-0287/2017 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.6.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)
  9.7.Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica) (hlasovanie)
  9.8.Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (A8-0165/2017 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  9.9.Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (B8-0542/2017) (hlasovanie)
  9.10.Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (B8-0540/2017) (hlasovanie)
  9.11.Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (B8-0541/2017) (hlasovanie)
  9.12.Ukončenie manželstiev maloletých (B8-0535/2017) (hlasovanie)
  9.13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (B8-0534/2017) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)
  10.2.Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)
  10.3.Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)
  10.4.Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (B8-0542/2017)
  10.5.Ukončenie manželstiev maloletých (B8-0535/2017)
  10.6.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (B8-0534/2017)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ (tematická rozprava)
 16.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016 (rozprava)
 17.Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra (rozprava)
 18.Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“) (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 20.Bezpečnosť na európskych cestách (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia