Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder
  3.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena
  3.3.Situationen i Maldiverna
 4.Omröstning
  4.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (RC-B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017) (omröstning)
  4.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (RC-B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017) (omröstning)
  4.3.Situationen i Maldiverna (RC-B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017) (omröstning)
  4.4.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0290/2017 - Barbara Matera) (omröstning)
  4.5.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0290/2017 - Barbara Matera)
  5.2.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 10.En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (447 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2273 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy