Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 23. oktober 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 12.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.CE-mærkede gødningsprodukter (forhandling)
 18.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor - Udveksling af oplysninger, system for tidlig varsling og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer I (forhandling)
 19.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (kortfattet forelæggelse)
 20.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (kortfattet forelæggelse)
 21.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik