Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Tööplaan
 17.CE-märgisega väetisetooted (arutelu)
 18.Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus I (arutelu)
 19.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (lühiettekanne)
 20.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (lühiettekanne)
 21.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika