Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Käsittelyjärjestys
 17.CE-merkityt lannoitevalmisteet (keskustelu)
 18.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset - Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely I (keskustelu)
 19.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)
 20.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (lyhyt esittely)
 21.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö