Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (sk. protokolu)
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 12.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 15.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 16.Darba kārtība
 17.CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (debates)
 18.Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā - Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām I (debates)
 19.Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs (īss izklāsts)
 20.Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (īss izklāsts)
 21.ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (īss izklāsts)
 22.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika