Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego: Patrz protokól
 7.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól: Patrz protokól
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie): Patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Porządek obrad
 17.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)
 18.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami - Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych I (debata)
 19.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (krótka prezentacja)
 20.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (krótka prezentacja)
 21.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności