Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 23 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European: consultaţi procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Produsele fertilizante cu marcaj CE (dezbatere)
 18.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri - Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive I (dezbatere)
 19.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (prezentare succintă)
 20.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (prezentare succintă)
 21.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate