Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie): pozri zápisnicu
 15.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16.Program práce
 17.Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)
 18.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami - Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok I (rozprava)
 19.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (stručná prezentácia)
 20.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (stručná prezentácia)
 21.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia