Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 23. oktober 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 5.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 6.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta: gl. zapisnik
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 14.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev): gl. zapisnik
 15.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 16.Razpored dela
 17.Gnojilni proizvodi z oznako CE (razprava)
 18.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami - Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi I (razprava)
 19.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (kratka predstavitev)
 20.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (kratka predstavitev)
 21.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov