Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0317/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0317/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0391

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.2. Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mercato degli stupefacenti, purtroppo, evolve davvero in modo veloce e grazie all'e-commerce nascono ogni giorno nuove droghe, sostanze psicoattive, droghe sintetiche non ancora vietate perché veicolate, per l'appunto, attraverso un mondo che corre più in fretta di leggi e di sanzioni: il mondo del web. Ed è in questo limbo che la criminalità fa affari.

Ho votato a favore di questo regolamento perché il traffico di stupefacenti, più di ogni altro, ha carattere internazionale e transfrontaliero e per questo le azioni di contrasto devono essere certamente europee. È necessario andare avanti con misure per vietare la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, l'importazione nell'Unione e poi il trasporto e l'esportazione. Serve migliorare il sistema di allerta rapido nel caso in cui gli stupefacenti siano veicolati sul web e servono norme di diritto penale per punire produttori, fornitori e distributori.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Agenția Europeană pentru Medicamente ne spune că, numai anul acesta, peste cinci sute de tineri au devenit dependenți de substanțele psihoactive, care se procură foarte ușor. Tocmai de aceea, numărul lor crește în fiecare an, în fiecare lună.

Substanțele psihoactive trebuie definite ca droguri și trebuie interzise. Raportul cere sancțiuni minime, deci sancționarea lor cu limite minime la sancțiuni, și aplicarea unitară în statele membre. Aici eu am o părere diferită de raportor, în sensul că, înainte de sancționare și de condamnare pentru cei care sunt numai consumatori, trebuie să asigurăm îngrijire medicală și tratament medical, pentru că scopul este să-i facem bine, nu neapărat să se ducă la închisoare sau să fie sancționați și apoi să continue să ia droguri.

Subliniez un alt aspect bun al raportului, și anume cooperarea dintre Europol și statele membre și Agenția Europeană de Droguri, evident, prin care se face schimb de informații pentru aceste tipuri de infracțiuni. Traficanții, însă, trebuie pedepsiți, nu consumatorii - ei trebuie îngrijiți medical.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Jeg tror, at alle hilser varmt velkommen, at der bliver slået hårdt ned på den narkotikahandel og det misbrug af unge mennesker, der foregår, især rundt omkring i Unionen, og jeg vil gerne føje min stemme til, at vi nu får opdateret listen over narkotiske stoffer. Det er ekstremt vigtigt, at både vi som medlemslande men også som Union gør alt, hvad vi kan for at sikre os imod dette stof. Jeg kan dog ikke lade være med at sige, at med de åbne grænser og med det generelle forbud, der er imod grænsekontrol landene imellem, så har man givet narkohandlerne en enorm håndsrækning. Vi ved allesammen godt, at den ydre grænse overhovedet ikke er så sikker, som den burde være. Der er bare ikke mange her i salen, der tør sige det. Men det er et faktum. Og det, at man ikke har en national grænsekontrol, er derfor en foræring til dem, der ønsker at ernære sig ved illegal handel i narkotika, våben eller menneskesmugling, eller hvad det måtte være, og så hjælper det ikke, at listerne er opdateret, hvis markedet i øvrigt er fuldstændigt tilgængeligt, og der er huller ved den ydre grænse. Det skal vi havde med, når vi taler om disse ting.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Maullu (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che mai come in questo momento sia opportuno parlare di droghe: di droghe che sfuggono al controllo che le agenzie e i governi possono effettuare, di droghe che minano la salute dei nostri ragazzi e che, soprattutto, creano un'instabilità nella società. Sono droghe che spesso trovano la loro collocazione attraverso il mercato nero e anche attraverso il web, che diventa lo strumento più semplice per poterle acquistare, e questo senza limiti di età e senza alcun controllo effettivo.

Credo che questo provvedimento, e soprattutto la categorizzazione di queste droghe, inserendole sotto questo vero e proprio profilo, sia uno dei provvedimenti più immediatamente recepibili da questo Parlamento proprio per poter garantire che la giusta repressione vada fino in fondo, soprattutto per salvaguardare gli elementi più deboli della società, che sono spesso coloro che diventano preda di questi mercati illegali, mercati che diventano poi strumento non semplicemente di morte, ma di guadagno.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου