Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy