Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 24. října 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy lídrů (Budování naší společné budoucnosti) (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Hlasování
  5.1.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (hlasování)
  5.2.Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  5.3.Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (hlasování)
  5.4.Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením (A8-0309/2017 - Michał Boni) (hlasování)
  5.5.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (hlasování)
  5.6.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  5.7.Hnojivé výrobky s označením CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasování)
  5.8.Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (A8-0359/2016 - Michał Boni) (hlasování)
  5.9.Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (hlasování)
  5.10.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (B8-0567/2017) (pokračování)
  5.11.Povolení geneticky modifikované kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (B8-0568/2017)
  5.12.Povolení geneticky modifikované sóji 305423 x 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (B8-0570/2017) (hlasování)
  5.13.Povolení geneticky modifikované řepky olejky MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (B8-0569/2017) (hlasování)
  5.14.Opravný rozpočet č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (A8-0301/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  5.15.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (A8-0298/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  5.16.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (B8-0565/2017) (hlasování)
  5.17.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (hlasování)
  5.18.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (A8-0292/2017 - Laura Agea) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Hnojivé výrobky s označením CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (B8-0565/2017)
  6.6.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Složení Parlamentu: viz zápis
 11.Členství ve výborech: viz zápis
 12.Pracovní program Komise na rok 2018 (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne Caruanové Galiziové (rozprava)
 17.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (rozprava)
 18.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1003 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4682 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí