Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 24. listopada 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 19. i 20. listopada 2017. i predstavljanje Programa čelnika (Zajednička izgradnja naše budućnosti) (rasprava)
 3.Nastavak zasjedanja
 4.Izjava Predsjedništva
 5.Glasovanje
  5.1.Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i Maroka (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  5.2.Odobravanje primjene snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu za Francusku (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.3.Zajedničko poduzeće za bioindustriju: financijski doprinosi (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (glasovanje)
  5.4.Podvrgavanje furanilfentanila kontrolnim mjerama (A8-0309/2017 - Michał Boni) (glasovanje)
  5.5.Nadzor nad potrošnjom i praćenje isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  5.6.Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  5.7.Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (glasovanje)
  5.8.Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari (A8-0359/2016 - Michał Boni) (glasovanje)
  5.9.Zajednička ribarstvena politika: provedba obveze iskrcavanja (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (glasovanje)
  5.10.Produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika) (B8-0567/2017)
  5.11.Odobrenje genetski modificiranog kukuruza 1507 (prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika) (B8-0568/2017)
  5.12.Odobrenje genetski modificirane soje 305423 x 40-3-2 (prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika) (B8-0570/2017) (glasovanje)
  5.13.Odobrenje genetski modificirane uljane repice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika) (B8-0569/2017) (glasovanje)
  5.14.Nacrt izmjene proračuna Europske unije br. 5/2017: financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećanje pričuve za hitnu financijsku pomoć (EAR) (A8-0301/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  5.15.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj (A8-0298/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  5.16.Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a (B8-0565/2017) (glasovanje)
  5.17.Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji djeluju u javnom interesu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  5.18.Politike minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva (A8-0292/2017 - Laura Agea) (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
  6.1.Nadzor nad potrošnjom i praćenje isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a (B8-0565/2017)
  6.6.Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji djeluju u javnom interesu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politike minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 8.Nastavak zasjedanja
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 10.Sastav Parlamenta: vidi zapisnik
 11.Sastav odbora: vidi zapisnik
 12.Program rada Komisije za 2018. (rasprava)
 13.Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. – svi dijelovi (rasprava)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 15.Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)
 16.Zaštita novinara i obrana slobode medija na Malti: slučaj Daphne Caruane Galizije (rasprava)
 17.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (rasprava)
 18.Aspekti temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1003 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (4682 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti