Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2017. október 24., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének következtetései és a vezetői ütemterv ismertetése (Együtt a közös jövőért) (vita)
 3.Az ülés folytatása
 4.Az elnök nyilatkozata
 5.Szavazások órája
  5.1.EU–Marokkó euro-mediterrán légiközlekedési megállapodás (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (szavazás)
  5.2.A Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának engedélyezése Franciaország számára (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (szavazás)
  5.3.A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás: pénzügyi hozzájárulások (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (szavazás)
  5.4.A furanilfentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése (A8-0309/2017 - Michał Boni) (szavazás)
  5.5.Az uniós ifjúsági garanciarendszerek kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk figyelése (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (szavazás)
  5.6.Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (szavazás)
  5.7.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (szavazás)
  5.8.Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás (A8-0359/2016 - Michał Boni) (szavazás)
  5.9.Közös halászati politika: a kirakodási kötelezettség végrehajtása (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (szavazás)
  5.10.A glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0567/2017) (folytatás)
  5.11.A géntechnológiával módosított 1507 kukorica engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0568/2017)
  5.12.A géntechnológiával módosított 305423 x 40-3-2 szójabab engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0570/2017) (szavazás)
  5.13.A géntechnológiával módosított MON 88302 x Ms8 x Rf3 olajrepce engedélyezése (az eljárási szabályzat 106. cikke szerinti kifogás) (B8-0569/2017) (szavazás)
  5.14.Az 5/2017. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozása és a sürgősségisegély-tartalék összegének megemelése (A8-0301/2017 - Jens Geier) (szavazás)
  5.15.A Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából (A8-0298/2017 - Jens Geier) (szavazás)
  5.16.Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (B8-0565/2017) (szavazás)
  5.17.A visszaélést közérdekből bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (szavazás)
  5.18.A minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem eszközével kapcsolatos szakpolitikák (A8-0292/2017 - Laura Agea) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
  6.1.Az uniós ifjúsági garanciarendszerek kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk figyelése (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Vitaanyag az EU jövőbeli, 2025-ig tartó pénzgazdálkodásáról (B8-0565/2017)
  6.6.A visszaélést közérdekből bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.A minimáljövedelemmel mint a szegénység elleni küzdelem eszközével kapcsolatos szakpolitikák (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 10.A Parlament tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 11.A bizottságok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 12.A Bizottság 2018. évi munkaprogramja (vita)
 13.Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 15.2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (vita)
 16.Az újságírók és a médiaszabadság védelme Máltán: Daphne Caruana Galizia ügye (vita)
 17.A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (vita)
 18.A romák Unió-beli integrációjának alapjogi szempontjai: a cigányellenességgel szembeni küzdelem (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 20.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1003 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4682 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat