Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017 u preżentazzjoni tal-Aġenda tal-Mexxejja (Nibnu l-futur tagħna flimkien) (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-sessjoni
 4.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ftehima Ewro-Mediterranja fil-qasam tas-servizzi bl-ajru (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (votazzjoni)
  5.2.L-awtorizzazzjoni biex Franza tapplika rata mnaqqsa ta’ ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum “tradizzjonali” prodott fil-Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  5.3.L-istabbiliment tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'Bażi Bijoloġika (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (votazzjoni)
  5.4.Is-soġġettar tal-furanilfentanil għal miżuri ta’ kontroll (A8-0309/2017 - Michał Boni) (votazzjoni)
  5.5.Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (votazzjoni)
  5.6.Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (votazzjoni)
  5.7.Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (votazzjoni)
  5.8.L-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda (A8-0359/2016 - Michał Boni) (votazzjoni)
  5.9.Il-Politika Komuni tas-Sajd: implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (votazzjoni)
  5.10.Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0567/2017) (tkomplija)
  5.11.Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0568/2017)
  5.12.Awtorizzazzjoni tal-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata 305423 x 40-3-2 (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0570/2017) (votazzjoni)
  5.13.Awtorizzazzjoni tal-kolza modifikata ġenetikament MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0569/2017) (votazzjoni)
  5.14.Baġit emendatorju Nru 5 tal-baġit ġenerali tal-2017 li jipprovdi l-finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u li jżid ir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) wara r-reviżjoni tar-regolament tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (A8-0301/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  5.15.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà sabiex jiġi pprovdut il-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (A8-0298/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  5.16.Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE sal-2025 (B8-0565/2017) (votazzjoni)
  5.17.Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (votazzjoni)
  5.18.Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (A8-0292/2017 - Laura Agea) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.L-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE sal-2025 (B8-0565/2017)
  6.6.Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 12.Programm ta' Ħidma 2018 tal-Kummissjoni (dibattitu)
 13.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (dibattitu)
 16.Protezzjoni tal-ġurnalisti u d-difiża tal-libertà tal-midja f'Malta: il-każ ta' Daphne Caruana Galizia (dibattitu)
 17.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (dibattitu)
 18.L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1003 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4682 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza