Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 24 oktober 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 en presentatie van de Leidersagenda (Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst) (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (stemming)
  5.2.Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  5.3.Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (stemming)
  5.4.Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen (A8-0309/2017 - Michał Boni) (stemming)
  5.5.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (stemming)
  5.6.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  5.7.Bemestingsproducten met CE-markering (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (stemming)
  5.8.De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (A8-0359/2016 - Michał Boni) (stemming)
  5.9.Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (stemming)
  5.10.Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Bezwaar op grond van artikel 106) (B8-0567/2017) (voortzetting)
  5.11.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais 1507 (Bezwaar op grond van artikel 106) (B8-0568/2017)
  5.12.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (B8-0570/2017) (stemming)
  5.13.Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Bezwaar op grond van artikel 106) (B8-0569/2017) (stemming)
  5.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (A8-0301/2017 - Jens Geier) (stemming)
  5.15.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (A8-0298/2017 - Jens Geier) (stemming)
  5.16.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (B8-0565/2017) (stemming)
  5.17.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (stemming)
  5.18.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (A8-0292/2017 - Laura Agea) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Bemestingsproducten met CE-markering (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën (B8-0565/2017)
  6.6.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Samenstelling Parlement: zie notulen
 11.Samenstelling commissies: zie notulen
 12.Werkprogramma van de Commissie 2018 (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (debat)
 16.Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (debat)
 17.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)
 18.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1003 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4682 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid