Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 24. oktober 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi s seje Evropskega sveta 19. in 20. oktobra 2017 in predstavitev agende voditeljev (Oblikovanje naše skupne prihodnosti) (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Izjava predsedujočega
 5.Čas glasovanja
  5.1.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Marokom (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  5.2.Dovoljenje Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.3.Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase: finančni prispevki (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (glasovanje)
  5.4.Uvedba nadzornih ukrepov za furanilfentanil (A8-0309/2017 - Michał Boni) (glasovanje)
  5.5.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  5.6.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  5.7.Gnojilni proizvodi z oznako CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (glasovanje)
  5.8.Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi (A8-0359/2016 - Michał Boni) (glasovanje)
  5.9.Skupna ribiška politika: izvajanje obveznosti iztovarjanja (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (glasovanje)
  5.10.Obnovitev odobritve aktivne snovi glifosat (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (B8-0567/2017) (nadaljevanje)
  5.11.Odobritev gensko spremenjene koruze 1507 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (B8-0568/2017)
  5.12.Odobritev gensko spremenjene soje 305423 x 40-3-2 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (B8-0570/2017) (glasovanje)
  5.13.Odobritev gensko spremenjene oljne ogrščice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (nasprotovanje po členu 106 Poslovnika) (B8-0569/2017) (glasovanje)
  5.14.Predlog spremembe proračuna št. 5/2017: financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj in povečanje rezerve za nujno pomoč (A8-0301/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  5.15.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (A8-0298/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  5.16.Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (B8-0565/2017) (glasovanje)
  5.17.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  5.18.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (A8-0292/2017 - Laura Agea) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Gnojilni proizvodi z oznako CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Izmenjava informacij, sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU (B8-0565/2017)
  6.6.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 10.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 11.Sestava odborov: gl. zapisnik
 12.Delovni program Komisije za leto 2018 (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (razprava)
 16.Zaščita novinarjev in varstvo medijske svobode na Malti: primer Daphne Caruana Galizia (razprava)
 17.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (razprava)
 18.Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1003 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4682 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov