Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans) (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Uttalande av talmannen
 5.Omröstning
  5.1.Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (omröstning)
  5.2.Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  5.3.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (omröstning)
  5.4.Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl (A8-0309/2017 - Michał Boni) (omröstning)
  5.5.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (omröstning)
  5.6.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  5.7.CE-märkta gödselprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (omröstning)
  5.8.Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (A8-0359/2016 - Michał Boni) (omröstning)
  5.9.Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (omröstning)
  5.10.Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) (B8-0567/2017) (fortsättning)
  5.11.Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) (B8-0568/2017)
  5.12.Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) (B8-0570/2017) (omröstning)
  5.13.Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) (B8-0569/2017) (omröstning)
  5.14.Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd (A8-0301/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  5.15.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (A8-0298/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  5.16.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (B8-0565/2017) (omröstning)
  5.17.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (omröstning)
  5.18.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (A8-0292/2017 - Laura Agea) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE-märkta gödselprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (B8-0565/2017)
  6.6.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 11.Utskottens sammansättning: se protokollet
 12.Kommissionens arbetsprogram 2018 (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 16.Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (debatt)
 17.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (debatt)
 18.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1003 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4682 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy