Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2017/2044(BUD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0299/2017

Textes déposés :

A8-0299/2017

Débats :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Votes :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0408

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 25 octobre 2017 - Strasbourg Edition révisée

8.1. Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
Vidéo des interventions
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, návrh rozpočtu na rok 2018 je podle mého názoru vyvážený a zohledňuje všechny politické priority, které chce Evropská unie následovat. Jedná se o posílení klíčových programů pro růst zaměstnanosti a pro růst Evropské unie. Zároveň však za stěžejní považuje i nadále bezpečnost Evropské unie a zastavení nelegální migrace. Je nutné posílit také programy bezprostředního sousedství s Evropskou unií, posílit evropské agentury, a to hlavně působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jako je Europol, Eurojust, EASO a CEPOL. S tím souvisí samozřejmě i vhodné navyšování prostředků na Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Azylový, migrační a integrační fond (AMIF).

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem také dnes podpořila mandát pro jednání trialogu k rozpočtu na rok 2018, zejména proto, že obsahuje navýšení klíčových alokací pro podporu hospodářského růstu, tvorbu pracovních míst, zvýšení bezpečnosti a ochrany vnějších hranic a celkového dohledu nad migrací. To považuji, já osobně, za velmi důležité.

Je zde navýšení u programu Erasmus+, Horizon 2020, EaSI, tedy programů, které se týkají vzdělávání, zaměstnanosti a sociálních inovací. Evropa pro občany a Kreativní Evropa je také velmi důležitá z hlediska angažovanosti občanů a z hlediska podpory kultury. Chceme podpořit samozřejmě výměny studentů, vědců, umělců, ale také vyšší zaměstnanost. Navýšení prostředků na bezpečnost a kontrolu migrace se týká agentur Europol a Eurojust a také vnitřní bezpečnosti, kterou rovněž považuji za velmi důležitou. Proto jsem podpořila rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR). – Vážený pán predsedajúci. Takto pred rokom vystúpila na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu komisárka pre dopravu a podporila návrh, aby každý mladý Európan dostal zdarma k svojim osemnástym narodeninám sieťový cestovný lístok Interail. Dnes sa na tento účel schválilo niekoľko miliónov eur. Hoci tento projekt vyznieva lákavo, obávam sa, že nie všetci mladí ľudia, ktorých sa týka, ho budú môcť aj využiť.

Ešte v minulom roku som sa obrátila na Komisiu s otázkou, ako to bude v prípade mladých so zdravotným postihnutím. Mnohí z nich totiž potrebujú bezbariérové prostredie alebo aj asistenta. Pokiaľ ide o bezbariérovosť, v odpovedi sa Komisia odvolala na smernicu o prístupnosti, ktorá však, ako vieme, ešte nemá definitívnu podobu. A na otázku, či aj asistent mladého so zdravotným postihnutím, ktorý nemusí mať práve osemnásť rokov, dostane cestovný lístok zdarma, Komisia neodpovedala.

Preto aj touto cestou chcem apelovať na kompetentných, aby v prípade tohto projektu nezabudli na tých, ktorí na rozdiel od mnohých svojich zdravých rovesníkov, ktorí nemajú problém si cestovanie zaplatiť samy, neboli opäť raz vylúčení a odsunutí na okraj záujmu.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός του 2018 αποτυγχάνει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή την Ευρώπη ονειρεύονται οι πολίτες της. Μια Ευρώπη που, ενώ όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγείται στην καταστροφή, η πολιτική ελίτ ασχολείται με τη διαχειριστική, οικονομική τακτοποίηση της Ένωσης και των κρατών μελών. Κυρίες και κύριοι, όταν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί αποτελούν μοναδικό αυτοσκοπό, η πρωτοβουλία, η επινοητικότητα και η καινοτομία καταστρέφονται. Όταν το χρήμα αποτελεί επιδίωξη, η αξιοπρέπεια και η ηθική παραμερίζονται. Και όταν η κυριαρχία των κρατών μελών υφαρπάζεται και η ομοιογένεια των εθνών αλλοιώνεται, η Ευρώπη πεθαίνει. Γι’ αυτό και καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Zgłoszono blisko 2 400 poprawek i na szczęście tymi poprawkami nie zniszczono budżetu. To na granicy cudu, to była duża praca Komisji Budżetowej, ale także nas tu, na tej sali plenarnej. To, co mnie najbardziej cieszy, to to, że zwiększono zaledwie o 2 mld budżet ogólny, a także o 2 mld zobowiązania, które są zobowiązaniami najczęściej wymagalnymi. To nieduża korekta, patrząc na budżet wielkości 164 mld euro. To, co mnie najbardziej jednak cieszy, to to, o czym mówiła już koleżanka Šojdrová, czyli uratowanie programu stypendialnego Erasmus+, który nie tylko został uratowany, ale poprawiono jego kondycję. Kreatywna Europa w trzech podprogramach kluczowych także odniosła w tej materii sukces, czyli się obroniła. I programy pilotażowe – jedynie 4 z 16 nie uzyskały akceptacji, ale chcę za te 12 bardzo serdecznie podziękować.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor presidente, como cada año, abordamos el presupuesto de la Unión Europea y, como cada año, vuelvo a votar en contra del mismo, y los motivos para votar en contra se van acumulando.

Con este presupuesto no se cumplen los objetivos de crecimiento y empleo, y mucho menos de un empleo de calidad. No sirve para corregir el efecto negativo de los recortes —la mal llamada «austeridad»— y con este presupuesto tampoco se solucionan los problemas de cohesión social ni territorial. Es más, se refuerzan los desequilibrios existentes.

Me dirán que el presupuesto de la Unión Europea no financia gastos de protección social, pero supuestamente tampoco lo hace de defensa y, sin embargo, las partidas de inversión en defensa y gasto militar crecen. Nos dicen que no hay más recursos, que hay que ajustar los existentes pero, sin embargo, los gastos para defensa son nuevos, en aras de una supuesta seguridad.

La seguridad se consigue con un empleo de calidad y con derechos, con presupuestos para la inclusión social, con políticas públicas, trabajando para terminar con la pobreza y las desigualdades, pero para esto no hay nada nuevo en este presupuesto.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Mr President, I voted in favour of this document, agreeing especially with the rapporteur’s reservations regarding the Commission’s cuts foreseen under Heading 4 expenditure (global Europe). Such reductions, I am afraid, are in contradiction with the EU objectives set out in its global strategy. We have to find the resources to be allocated from the EU budget in order to address the newly arising challenges when there are direct repercussions on our long-term security. One such complex challenge is the information warfare. Therefore, via the budgetary procedure, I, along with other colleagues, called for the allocation of adequate resources for the development of such capabilities – both inside the European Union (strengthening the external service StratCom team), and via the delegations of the EU’s Eastern Neighbourhood and the Western Balkans.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οικονομικού έτους 2018, διότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Πρώτα από όλα, δεν διαθέτει κονδύλια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων. Δεύτερον, δεν ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση με τις ανισότητες, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν λαμβάνει μέτρα για να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών. Επιπλέον, διαθέτει κονδύλια για την Τουρκία, μια χώρα η οποία απειλεί την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος, παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο, έχει θέσει ως βασικό της στοιχείο το casus belli απέναντι στην Ελλάδα και έχει καταλάβει το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός ενισχύει την Αλβανία, μια χώρα η οποία είναι επιθετική απέναντι στην Ελλάδα και καταπιέζει τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, вчера г-н Тимерманс представи работната програма на Комисията за 2018 г. под мотото „Програма за по-силна, обединена и демократична Европа“. Не виждам как точно Европа ще стане по-обединена и демократична, след като програми като „Еразъм+“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ са хронично слабо финансирани.

„Еразъм+“ е най-успешната програма на Европейския съюз, въпреки това договорените 50 милиона евро в рамките на бюджета 2018 – 2020 г. при преразглеждането на многогодишната финансова рамка не фигурират в проектобюджета за 2018 г. Изглежда политическият ангажимент за стратегически инвестиции в младите хора са само празни думи. В допълнение към това средствата за новия Европейски корпус за солидарност идват отново предимно от програмата „Еразъм+“. Аз съм убеден в добавената стойност за младите хора от инициативи свързани с доброволчеството, но когато г-н Юнкер лансира нови инициативи го призовавам да съблюдава да не са в ущърб на „Еразъм +“ – програма, която и без това не е достатъчно съфинансирана.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Mr President, today I have voted for those elements of the budget that provide strong support to the programmes, from which the United Kingdom benefits most and which contribute to a strong, sustainable and stable Europe.

The Parliament’s budget sets the framework for further negotiations between the European Union institutions. I have voted to restore cuts proposed by the Council, which fell disproportionately on areas from which world-leading UK institutions gain substantial benefit.

I voted to support Labour Party priorities, such as tackling youth unemployment, strengthening research and boosting programmes such as Horizon 2020, from which UK organisations are leading beneficiaries. The budget proposals, for which I have voted, continue to strengthen the EU’s negotiating response to the challenges of migration and security. I have voted against increasing the administrative budgets of the Parliament and Commission.

I believe there is considerable scope for savings, not least through the creation of a single-seat Parliament. I have also voted for greater transparency for MEPs, the Labour MPs, implement ourselves, if we can, you can.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořil tento návrh rozpočtu pro mandát k jednání trialogu. Chci říci, že se jedná, podle mého názoru, o maximum možného. Jedná se o kompromis, který reaguje částečně na nové výzvy, jimž Evropa čelí, a zároveň vychází z pravidel víceletého finančního rámce. Až bude změněn víceletý finanční rámec, můžeme možná více promítnout nové výzvy, jimž Evropa čelí, do konkrétního návrhu rozpočtu. Je to oblast práva a bezpečnosti, zejména ochrana vnějších hranic a obecně bezpečnost z hlediska terorismu, posílení aktivit, které napomáhají bezpečnosti evropských občanů.

K demokratizaci Evropy: byl zde již zmíněn program Erasmus, evropský sbor solidarity, to jsou samozřejmě dobré iniciativy, bylo by lépe, kdyby se na ně našlo více peněz. Bohužel tomu tak dnes není. Já bych chtěl říci, že kvituji s povděkem, že politika soudržnosti nebyla v tomto rozpočtu zásadně oslabena.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité