Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0410

Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.2. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! To troszeczkę pretekst, ale chciałbym zwrócić uwagę na sposób procedowania w tej sprawie – sprawie dotyczącej bezpieczeństwa rozumianego wraz z higieną pracy. Komisja przedłożyła dobrą propozycję, umiarkowaną, rozłożoną w czasie, natomiast w toku negocjacji dość nagle wprowadzono zmiany, które dla wielu podmiotów gospodarczych oznaczają katastrofę. Skraca się czas dostosowania warunków wykonywania określonej pracy, zwiększa się oczekiwania dotyczące ochrony w miejscu pracy i w rezultacie zaskakuje się podmioty gospodarcze nagłością sytuacji zapowiadaną przecież w oficjalnych przekazach jako zdecydowanie łagodniejszą.

Jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na fakt, że jako parlamentarzyści powinniśmy pracować tak, aby podmioty gospodarcze, obywatele Unii Europejskiej, nie byli zaskakiwani naszymi decyzjami.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, аз подкрепих този доклад, защото вярвам, че на работниците трябва да се предоставят нормални и безопасни условия на труд. Това включва и защитата на работниците от рискове свързани с излагането им на канцерогени и мутагени по време на работа. Раковите заболявания са втората най-честа причина за смърт в Европа и най-честата причина за смърт свързана с работа. Всички ракова заболявания в тази връзка са предотвратими.

Наличието на осъвременена и точна законодателна рамка в Европейския съюз ще допринесе за по-добра превенция на този вид заболявания, свързани с работата. Годишните разходи за държавите членки се оценяват на 334 милиарда евро. Смятам за недостойно отношението на колегите от десноцентристките политически групи, които сметнаха предложените стандарти и условия на труд в сектор „селско стопанство“ за прекалено високи и гласуваха против текст в защита на тези, които градят европейското земеделие. Приетият доклад е стъпка в правилната посока.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου