Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 25 октомври 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС - Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (разискване)
 4.Борба срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие в ЕС (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (гласуване)
  7.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (гласуване)
  7.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0291/2017 - Bart Staes) (гласуване)
  7.4.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (гласуване)
  7.5.Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  7.6.Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  7.7.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (A8-0294/2017 - Soraya Post) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Борбата с незаконната имиграция и контрабандата на хора в Средиземноморието (разискване по актуални въпроси)
 13.Икономически политики на еврозоната (разискване)
 14.Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации - Пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (разискване)
 15.Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия - Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (разискване)
 16.Неутралност на системите за резервации на полети и ограничаване на достъпа до информация за полетите (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 18.Механизми за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия (разискване)
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност