Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 25. října 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 3.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU - Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (rozprava)
 4.Boj proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (hlasování)
  7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (hlasování)
  7.3.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0291/2017 - Bart Staes) (hlasování)
  7.4.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (hlasování)
  7.5.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  7.6.Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  7.7.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (A8-0294/2017 - Soraya Post) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Boj proti nedovolenému přistěhovalectví a převaděčství ve Středomoří (rozprava na aktuální téma)
 13.Hospodářská politika eurozóny (rozprava)
 14.Rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci – Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky (rozprava)
 15.Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií - Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem (rozprava)
 16.Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 18.Mechanismy reakce na lesní požáry v severním Španělsku a Portugalsku (rozprava)
 19.Předložení dokumentů: viz zápis
 20.Převod prostředků: viz zápis
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí