Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (συζήτηση)
 4.Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  7.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
  7.3.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0291/2017 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  7.4.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)
  7.5.Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  7.6.Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (ψηφοφορία)
  7.7.Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (A8-0294/2017 - Soraya Post) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων στη Μεσόγειο (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 13.Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
 14.Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις - Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (συζήτηση)
 15.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία - Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
 16.Ουδετερότητα των συστημάτων αεροπορικών κρατήσεων και περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες πτήσης (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Μηχανισμοί αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στη βόρεια Ισπανία και στην Πορτογαλία (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου