Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 3.Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks - Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (arutelu)
 4.Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (hääletus)
  7.3.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0291/2017 - Bart Staes) (hääletus)
  7.4.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (hääletus)
  7.5.Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  7.6.Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  7.7.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (A8-0294/2017 - Soraya Post) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Võitlus ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu Vahemere piirkonnas (temaatiline arutelu)
 13.Euroala majanduspoliitika (arutelu)
 14.Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded (arutelu)
 15.Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga - Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga (arutelu)
 16.Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Põhja-Hispaania ja Portugali metsatulekahjudele reageerimise mehhanism (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika