Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 25 oktober 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 3.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden - Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem (debat)
 4.De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 - alle afdelingen (stemming)
  7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (stemming)
  7.3.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0291/2017 - Bart Staes) (stemming)
  7.4.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (stemming)
  7.5.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  7.6.Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  7.7.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (A8-0294/2017 - Soraya Post) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.De strijd tegen irreguliere immigratie en mensensmokkel in het Middellandse Zeegebied (actualiteitendebat)
 13.Het economisch beleid van de eurozone (debat)
 14.Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie - Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (debat)
 15.Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië - Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland (debat)
 16.Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen en beperking van de toegang tot vluchtinformatie (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 18.Responsmechanismen voor de bosbranden in het noorden van Spanje en Portugal (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid